Back

ⓘ Српска канцеларија у Дубровнику
                                     

ⓘ Српска канцеларија у Дубровнику

Српска канцеларија је постојала у Дубровачкој републици најраније од 13. вијека. Некада се у изворима назива и просто словенском канцеларијом.

Она је била служена за ћириличну преписку романофона града са српским и словенским земљама у унутрашњости, са православцима и припадницима Босанске цркве. Први дубровачки канцелари су били углавном романске народности, односно славофони или пословењени Романи, потичући из дубровачких патрицијских племићких породица. Тек од средине 14. вијека писари долазе из редова ниже, грађанске класе, те је и њихове биографске црте значајно отежано убицирати.

Огромни корпус документарне грађе коју је оставила у својој вишевјековној историји је од несумњивог значаја за историју српских средњовјековних земаља. Питању Српске канцеларије у Дубровнику у литератури није посвећено исувише много, од појаве националистичке идеологије у доба народног препорода, она се у науци сматра као потврда за српски етноним назива за народни штокавски говор, барем у том подручју српско-босанског Поморја.

На супрот српској, за преписку са другима, римокатолицима, за латински језик и писмо, а не српски, знатно богатија и значајнија, била је коришћена Латинска канцеларија у Дубровнику.

Слична институција, тумача за српски језик драгомана, постојала је и у другим приморским латинским градовима на југоисточној обали Јадрана, која се протезала историјским заљеђем српских средњовјековних земаља, од Цетинске до Пречисте крајине, као нпр. у Котору,

                                     

1. Списак познатих дубровачких српско-словенских писара

 • Мароје Никлић 1379-1387
 • Стефан Бинчулић 1313-1316
 • Мароје Птичић 1473-1482
 • Паскоје Примојевић 1482-1527
 • Нико Бијелић 1363-1367
 • Никша Звијездић 1430-1455
 • Маринко Цвјетковић 1455-1473
 • Стојан Цепрић
 • Озрен 1278-1313
 • Јаков Крусић 1340-1347
 • Видош Богданић 1388-1389
 • Руско Христофоровић 1392-1430
 • Џиво Пармесан 1348-1363
 • Аноним 1214-1254
                                     
 • Немањић Немањићи Дубровник Дубровачка република Чингријина генеалогија Дубровачка братовштина Светог Антуна Српска канцеларија у Дубровнику Дубровачка књижевност
 • Дубровник Дубровачко грађанство Дубровачка братовштина Светог Антуна Дубровачка република Дубровник Српска канцеларија у Дубровнику Чингријина генеалогија
 • Мате Грацић, власник Српске штампарије у Дубровнику а на челу Српског сокола капетан Александар Видовић. Српска друштва у Дубровнику Соколска књижица
 • 215 - 235 Дубровник Дубровачка република Дубровачка братовштина Светог Антуна Грађанска класа у Дубровнику Српска канцеларија у Дубровнику Дубровачка
 • 6469, Државни архив у Дубровнику Дубровник Република Хрватска. Стара сигнатура: Consilium Rogatorum Државни архив у Дубровнику Фонд: Dubrovačka
 • 3368, Државни архив у Дубровнику Дубровник Република Хрватска. Стара сигнатура: Consilium Minoris Државни архив у Дубровнику Фонд Dubrovačke Republike
 • 3368, Државни архив у Дубровнику Дубровник Република Хрватска. Стара сигнатура: Consilium Minoris Државни архив у Дубровнику Фонд Dubrovačke Republike
 • Дубровник Веће умољених Дубровник Мало веће Дубровник Дубровачки кнез Српска канцеларија у Дубровнику Дубровачка књижевност Историја српског народа
 • 3363, Државни архив у Дубровнику Дубровник Република Хрватска. Стара сигнатура: Acta Consilii Maioris Државни архив у Дубровнику Фонд Dubrovačke
 • Српско народно вијеће скраћено: СНВ је изабрано политичко, саветодавно и координативно тело које делује као самоуправа Срба у Републици Хрватској у