Back

ⓘ Naponom-kontrolisani kalcijumski kanal
                                     

ⓘ Naponom-kontrolisani kalcijumski kanal

Naponom-kontrolisani kalcijumski kanali su grupa naponom-kontrolisanih jonskih kanala nadenih u pobudljivim ćelijama sa permeabilnošću za jone Ca 2+. Na fiziološkim ili odmarajućem membranskom potencijalu, VDCC kanali su normalno zatvoreni. Oni se aktiviraju na depolarizovanom membranskim potencijalima i to je izvor njihove naponske zavisnosti. Aktivacija pojedinih VDCC kanala omogućava unos Ca 2+ u ćeliju, što se u zavisnosti od ćelijskog tipa dovodi maskularne kontrakcije, pobudivanja neurona, povišenja ekspresije gena, ili oslobadanja hormona ili neurotransmitera.

                                     

1. Struktura

Naponom-kontrolisani kalcijumski kanali su formirani kao kompleks nekoliko različitih podjedinica: α 1, α 2 δ, β 1-4, i γ. α 1 podjedinica formira poru provodenja jona, dok preostale se podjedinice imaju pomoćne funkcije poput modulacije zatvaranja.

                                     

2. Podjedinice

Postoji nekoliko različitih vrsta visokim-naponom-kontrolisanih kalcijumskih kanala HVGCC. One su strukturno homologne. One imaju različite fiziološke uloge i/ili podložnost inhibiciji specifičnim toksinima. U visokim-naponom-kontrolisane kalcijumske kanale se ubrajaju neuronski N-tip kanal blokiran ω-konotoksinom GVIA, R-tip kanal R od R ezistentan na druge blokere i toksine koji učestvuje u nedovoljno definisanim procesima u mozgu, blisko srodni P/Q-tip kanal blokiran ω-akvatoksinima, i dihidropiridin-senzitivni L-tip kanali odgovorni za ekscitaciono-kontrakcionu spregu skeletalnih, glatkih, i srčanih mišića i za sekreciju hormona u endokrinim ćelijama.