Back

ⓘ Fosfatidilinozitol 4,5-bisfosfat
Fosfatidilinozitol 4.5-bisfosfat
                                     

ⓘ Fosfatidilinozitol 4.5-bisfosfat

Fosfatidilinozitol 4.5-bisfosfat ili PtdIns P 2, takode poznat kao PIP 2, je manje zastupljena fosfolipidna komponenta ćelijskih membrana. PtdIns P 2 is supstrat znatnog broja važnih signalnih proteina.

Fosfatidilinozitol 4.5-bisfosfat formiraju prvenstveno tip I fosfatidilinozitol 4 fosfat 5 kinaze iz PI4P supstrata.

PIP 2 masne kiseline su varijabilne u različitim vrstama i tkivima. Istraživanja su pokazala da su najzastupljenije masne kiseline: stearinska u poziciji 1 i arahidonska u poziciji 2.

                                     

1. Funkcije

IP3/DAG put

PIP 2 dejstvuje kao intermedijer u IP3/DAG putu, koji se inicira vezivanjem liganda za G protein-spregnute receptore koji aktiviraju G q alfa podjedinicu. PIP 2 je supstrat za hidrolizu fosfolipaze C PLC, enzima vezanog za membranu koji se aktivira putem proteinskih receptora kao što su α1 adrenergički receptori. Proizvodi ove reakcije su inozitol 1.4.5-trifosfat Ins P 3 ; IP3 i diacilglicerol DAG, koji dejstvuju kao sekundarni glasnici. U ovoj kaskadi, DAG ostaje u ćelijskoj membrani i aktivira signalnu kaskadu aktivirajući proteinsku kinazu C PKC. PKC zatim aktivira druge citosolne proteine putem njihove fosforilacije. PKC dejstvo može biti povraćeno fosfatazama. IP3 ulazi u citoplazmu i aktivira IP3 receptore na glatkom endoplazmatičnom retikulumu ER, što otvara kalcijumske kanale glatkog ER, omogućavajući mobilizaciju jona kalcijuma u citozol. Kalcijum učestvuje u kaskadi putem aktivacije drugih proteina.

                                     
 • Fosfatidilinozitol - 3, 4, 5 - trisfosfatna 3 - fosfataza EC 3.1.3.67, PTEN, MMAC1, fosfatidilinozitol - 3, 4, 5 - trisfosfat 3 - fosfohidrolaza je enzim sa sistematskim
 • PS Fosfoinozitidi: Fosfatidilinozitol PI Fosfatidilinozitol fosfat PIP Fosfatidilinozitol bisfosfat PIP2 i Fosfatidilinozitol trifosfat PIP3 Keramid
 • Fosfatidilinozitol - 3, 4, 5 - trisfosfatna 5 - fosfataza EC 3.1.3.86, SHIP1, SHIP2, SHIP, p150Ship je enzim sa sistematskim imenom 1 - fosfatidil - 1D - mio - inozitol - 3
 • podjedinica koja aktivira fosfolipazu C PLC PLC hidrolizuje fosfatidilinozitol 4, 5 - bisfosfat PIP2 u diacil glicerol DAG i inozitol - trifosfat IP3
 • Fosfatidilinozitol 3 - kinaze EC 2.7.1.137, 1 - fosfatidilinozitolna 3 - kinaza, tip III fosfoinozitidna 3 - kinaza, Vps34p, tip I fosfatidilinozitolna kinaza
 • unutar bioloških membrana kao što je fosfatidilinozitol 3, 4, 5 - trisfosfat i fosfatidilinozitol 4, 5 - bisfosfat i proteinima poput βγ - podjedinica heterotrimernih
 • fosfatidilinozitol - 3 - fosfataza EC 3.1.3.65: sad EC 3.1.3.64 EC 3.1.3.66: fosfatidilinozitol - 3, 4 - bisfosfat 4 - fosfataza EC 3.1.3.67: fosfatidilinozitol - 3
 • 5 - kinaza EC 2.7.1.151: inozitol - polifosfat multikinaza EC 2.7.1.152: sad EC 2.7. 4 21 EC 2.7.1.153: fosfatidilinozitol - 4, 5 - bisfosfat 3 - kinaza
 • EC 4 1.2.38: benzoin aldolaza EC 4 1.2.39: obrisano, isto kao EC 4 1.2.37 EC 4 1.2.40: tagatoza - bisfosfat aldolaza EC 4 1.2.41: vanilin sintaza EC 4 1
 • poznatog kao fosfolipaza C PLC PLC rascepljuje molekul fosfatidilinozitol 4, 5 - bisfosfat PIP2 u dva molekula sekundarnih glasnika poznata kao inozitol
 • koja je locirana na ćelijskoj membrani. Lipaza hidrolizuje fosfatidilinozitol 4, 5 - bisfosfat PIP2 u dva sekundarna glasnika: inozitol 1, 4, 5 - trisfosfat

Users also searched:

...