Back

ⓘ Пастеров завод у Новом Саду
                                     

ⓘ Пастеров завод у Новом Саду

Пастеров завод у Новом Саду, Завод за антирабичну заштиту - Пастеров завод, Нови Сад је национална референтна установа за беснило у Републици Србији, која се бави дијагностиком беснила код људи и животиња, праћењем, контролом мера превенције и превенцијом беснила код људи и животиња. Основан је 1921. године. Пастеров завод у Новом Саду, у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Републике Србије, производи хумани антирабијски имуноглобулин.

У оквиру обавезе праћења кретања епидемиолошких и епизотиолошких података о беснилу на простору Републике Србије, Пастеров завод у Новом Саду је укључен у међународну информатичку мрежу података о беснилу - РАБНЕТ, под надзором СЗО.

                                     

1. Историја

Само 12 година после париског, основан је први Пастеров завод у Србији и на Балкану, 1900. у Нишу. Његов допринос превентивној медицини Србије био је огроман, у првом реду у производњи вакцина против великих богиња и беснила.

Након завршетка Првог светског рата у ослобођеној Србији и ратом опустошеном Пастеровом заводу у Нишу обновљен је научни рад 1919. захваљујући његовом новом управнику Герасиму Аливизатосу, Грку који је дошао да помогне српском народу. Аливизатос је аутор тзв. мешовите методе у профилакси беснила, у којој је комбиновао методу дилуције живе вакцине са концентрованијом вакцином третираном етром.

Са настанком Краљевини СХС указала се потреба за формирањем нових Пастерових завода у новооснованој држави и тако и у Новом Саду 1921. настаје Пастеров завод, прва установа те врсте у Војводини. После 1928. новосадски завод преузео је примат од нишког Пастеровог Завод и у целој Краљевини СХС постао је једини активан Пастеров завод и централна антирабична установа све до данашњих дана.

Оснивач и први директор Пастеровог завод у Новом Саду био је др Адолф Хемпт, чија се вакцина против беснила користила у већини европских земаља, све до средине осамдесетих година 20. века, а и данас се под другим називом користи у Јужној Америци.

У Пастеровом заводу у Новом Саду је њен директор др Хемпт 1925. произвео мртву вакцину против беснила од нервног ткива инфицираних кунића, а касније јагањаца, третираног етром и фенолом, поставио електричне уређаје за млевење мозгова за вакцину, штампање етикета на стакленим ампулама, пуњење ампула, и за затаљивање ампула, тако да је у Новом Саду развио индустријску производњу вакцине за целу Краљевини СХС, а касније и за извоз. Хемптову вакцину прихватиле су многе европске државе, Немачка, Аустрија, Чехословачка, Мађарска, Румунија и Бугарска. Производња Хемптове вакцине у Новом Саду трајала је до 1983, на пример у Мађарској до 1989.

                                     

2. Завод за антирабичну заштиту - Пастеров завод

На основу Закона о здравственој заштити, Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је 2006. донело Одлуку о оснивању Завода за антирабичну заштиту - Пастеровог завода као наследника Пастеровог завода у Новом Саду основаног 1921 и у одлуци навело;

 • Завод врши испитивање и примену нових метода превенције и имунопрофилаксе беснила, односно утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове из антирабичне заштите и пружа стручно методолошку помоћ у њиховом спровођењу.
 • Оснива се Завод за антирабичну заштиту - Пастеров завод, за обављање делатности у области превенције и лабораторијске дијагностике, беснила и других заразних болести, на више нивоа.
 • Завод у складу са Законом о здравственој заштити обавља здравствену делатност из области превенције и лабораторијске дијагностике беснила и других заразних болести, односно прати и проучава раширеност беснила и предлаже мере за његово сузбијање
                                     

2.1. Завод за антирабичну заштиту - Пастеров завод Унутрашња организација

Пастеров завод у Новом Саду у свом саставу има следеће службе и одсеке;

 • Одсек за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
 • Службу за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести
 • Службу за обезбеђење и контролу квалитета
 • Службу за истраживање и праћење кретања беснила и других зооноза
 • Службу за микробиолошку и другу дијагностику референтна лабораторија за беснило
                                     

2.2. Завод за антирабичну заштиту - Пастеров завод Служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести

 • Антирабична амбуланта

У антирабичну амбуланту Пастеровог завода пацијенте озлеђене од животиња упућује изабрани лекар. У амбуланти Пастеровог завода, након примарне обраде ране, узима се анамнеза и на основу исказа, клиничког прегледа, који лекар интегрише са подацима активног и пасивног надзора епизоотије беснила на територији Републике Србије, процењује се ризик и одлучује о вакцинацији против беснила. У антирабичну амбуланту Пастеровог завода се јављају и пацијенти код којих је започета вакцинација против беснила у иностранству, ради наставка вакцинације, као и ради контроле успешности вакцинације.

 • Амбуланта за лајм борелиозу

У Амбуланти за лајм борелиозу Пастеровог завода обједињеним приступом врши се комплетан клинички преглед пацијента, дијагностичке процедуре, уклањање крпеља са пацијената, као и анализе на самом крпељу, по схеми коју примењују референтни центри за Лајм борелиозу широм света.

Пастеров завод Нови Сад представља јединствену установу у којој мултидисциплинарни тим стручњака остварује здравствену заштиту по принципу,Једно Здравље" One Health у циљу заштите од Лајм борелиозе и других болести које преносе крпељи.                                     
 • праћење епидемиологије заразних болести. У Србији постоји Пастеров завод у Новом Саду који није део Пастеровог института, али се бави сродном делатношћу
 • Пастеров завод у Нишу, Краљевски војни Пастеров завод у Нишу 1900 - 1923 је први Завода за справљање анималне лимфе и прва превентивномедицинска установа
 • Адолф Хемпт Нови Сад 1874 - 1943, Нови Сад био је лекар оснивач Пастеровог завода у Новом Саду Он је стабилизовао Пастерову вакцину против беснила
 • округу Град Нови Сад. Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Непокретна културна добра Листа споменика Културна добра у Новом Саду
 • prescribing information. Swiftwater, PA 2005 Dec. Завод за анитабичну заштиту Нови Сад Пастеров завод у Новом Саду Приступљено 23. фебруар. 2017. Проверите
 • морали примати вакцину у самом заводу, па је око главне зграде Пастеровог завода у Новом Саду постојало низ Декерових барака, од којих је једна служила као
 • Душан Лалошевић, професор Медицинског факултета у Новом Саду и директор Пастеровог завода из Новог сада и Драган Стојковић, власник и директор издавачког
 • Дорословачки рођен је у Старом Бечеју 8. новембра 1881. године. Основну школу и гимназију завршио је у Новом Саду За време школовања у Новом Саду организовао
 • рата Пастеров завод је у сталном успону. Током повлачења српске војске из Србије 1915. заједно са Моравском војном болницом Ниш повлачи се и Пастеров завод
 • Здравствене установе у Нишу кроз три века осниване су овим редоследом: 1878. Војна болница, 1881. Окружна болница, 1900. Пастеров завод 1926. Државна болница