Back

ⓘ Diferencijalni temperaturni prekidač
Diferencijalni temperaturni prekidač
                                     

ⓘ Diferencijalni temperaturni prekidač

Diferencijalni temperaturni regulator ili prekidač je uredaj koji prati kretanje temperature na jednom senzoru, ali ne u odnosu na okolinu, već u odnosu na drugi senzor koji je zajedno sa prvim spojen na operacioni pojačavač. Senzori su spojeni na ulaze operacionog pojačavača UA741.

Ovaj sklop pored već pomenutog pojačavača i dva temperaturna senzora sadrži: jedan tranzistor, dvije diode, rele i nekoliko otpornika i kondenzatora. Senzori se biraju u zavisnosti od potrebne primjene, mjernog opsega, kao i u zavisnosti od toga temperaturu čega pratimo tečnosti, gasova. Diferencijalni temperaturni regulator prati dvije nezavisne temperature T1 i T2,koje su prikazane na displeju uredaja, ukoliko je T1> T2, aktivira se relejni izlaz, koji se pošto T1 padne ispod T2 ponovo isključi. Znači za kontrolu izlaza koriste se releji koja uspostavljaju i prekidaju električno kolo na datoj temperaturi, odnosno gase i pale izvršni element tačno kada sinusoida naizmjeničnog napona bude u nuli. Kako se radi o brzim prebacivanjima do nekoliko sekundi, element mora biti sposoban da isprati te promjene.

Neke od mogućih električnih šema za praktičnu realizaciju uredaja date su na slikama.

  • Šeme

Prve dvije šeme su jednostavnije. Treća šema je složenija,ali preciznija. Ono što je zajedničko za sve tri šeme jeste da napajanje mora biti stabilno,jer ono direktno napaja senzore,što znači da svako oscilovanje napajanja direktno utiče na brzinu momenta uključenja i isključenja.

Na posljednjoj3. šemi je data realizacija regulatora temperature od 30 °C-120 °C,sa senzorom koji ima sposobnost očitavanja i desetog dijela stepena. Diferencijalni temperaturni regulatori prekidači mogu da čitaju razne tipove senzora i od tih informacija uspostavljaju/prekidaju električno kolo u zavisnosti od temperature koja je otišla ispod, ili iznad odredene granice, odrzavajući temperaturu na željenoj vrijednosti uz vrlo male greške, dok obradu informacija sa senzora vrše operacioni pojačavači AD konvertori, komparatori

Pri malim vrijednostima struje, MOSFET 3020 sa 3.šeme se može zanemariti, kao i otpornik R4, stoga će LD1 direktno poći na gejt. Pri većim vrijednostima struja, MOSFET mora postojati. Da bi se slagale mjerena i zadata temperatura odnosi otpornosti R1/R5, R7/R11 moraju biti identični. Kondezator C2 ima diferencijalnu ulogu i služi da spriječi premašenje prilikom prvog postizanja zadate temperature. Ukoliko dode do premašenja,potrebno je povećati vrijednost kondezatora. Dioda,na slici označena kao S1 je, u stvari, senzor,koji konvertuje temperaturu u signal koji može očitati operacioni pojačavač na čijem se ulazu nalazi.

Primjena datog uredaja je velika, kako u industriji gume, plastike, solarnoj tehnici zagrijavanja/hladenja, tako i u domaćinstvu tipičan primjer je bojler, dok je najinteresantniji podatak da se stavlja i u akvarijume ljubimaca kako bi im se obezbijedilo sigurno održavanje konstantne temperature vode. Ujedno se koristi i u zaštitne svrhe, za aktiviranje alarma u situaciji kada je potrebna neka reakcija na preveliki pad ili porast temperature, npr.: kod uključenja hladenja/grijanja, pojave vatre, pretjerane temperature bojlera, pregrijanosti neke mašine, ili tečnosti.

                                     
  • управљање, пресостат, термостат и хигростат. Пресостати су електрични прекидачи који у зависности од притиска затварају или отварају струјно коло, а постављају
  • напуштања авиона и погибије пилота. Такође и лоши контакти, у бројним прекидачима испољавали су слабост, што је недопустиво у ери савремене електронике
  • стабилизује авион враћа у нормалан положај на команду пилота на инстиктни прекидач после пада у неправилан положај или при тренутном губитку оријентације

Users also searched:

...