Back

ⓘ Anafilatoksin
Anafilatoksin
                                     

ⓘ Anafilatoksin

Anafilatoksini, ili anafilotoksini, su fragmenti koji se formiraju tokom aktivacije sistema komplementa. Komponente komplementa: C3, C4 i C5, su masivni glikoproteini koji imaju važne funkcije u imunskom responsu i odbrani domaćina. Oni imaju širok niz bioloških aktivnosti. Do njihove aktivacije dolazi proteolitičkim presecanjem na specifičnim mestima, čime se formiraju a- i b-fragmenti. A-fragmenti formiraju posebne strukturne domene od aproksimativno 76 aminokiselina. Njih kodira jedan ekson gena proteina komplementa. C3a, C4a i C5a komponente se nazivaju anafilatoksinima. Oni izazivaju kontrakcije glatkih mišića, otpuštanje histamina iz mast ćelija, i poboljšavaju vaskularnu permeabilnost. Oni takode posreduju hemotaksu, inflamaciju, i stvaranje citotoksičnih radikala kiseonika. Ovi proteini su veoma hidrofilni, sa uglavnom alfa heliksnom strukturom ojačanom sa tri disulfidna mosta.

                                     

1. Funkcija

Anafilatoksin imaju sposobnost iniciranja degranulacije oslobadanja supstanci iz endotelnih ćelija, mast ćelija ili fagocita, koje uzrokuju lokalni inflamatorni respons. Ako je degranulacija suviše jaka, ona može da dovede do šoku-sličnih sindroma, što podseća na alergijsku reakciju.

Anafilatoksini indirektno posreduju:

 • hemotaksu - receptorima-posredovano kretanje leukocita u pravcu povećanja koncentracije anafilatoksina
 • povećanje permeabilnosti krvnih kapilara
 • kontrakciju ćelija glatkih mišića, npr. bronhospazme
                                     
 • Faktor ubrzanja raspada CD59 - Faktor I CL: C4BP A: Faktor H Receptori komplementa CR1 - CR2 - CR3 - CR4 - CD11b CD11c CD18 - Anafilatoksin C3a, C5a
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR
 • 1, 2, 4, 5 Neuromedin B, U 1, 2 Neurotenzin 1, 2 Drugi Anafilatoksin C3a, C5a Angiotenzin 1, 2 Apelin  Bombezin BRS3, GRPR, NMBR

Users also searched:

...