Back

ⓘ Metabotropni glutamatni receptor
Metabotropni glutamatni receptor
                                     

ⓘ Metabotropni glutamatni receptor

Metabotropni glutamatni receptor, ili mGluR, je tip glutamatnog receptora koji su aktivni putem indirektnog metabotropnog procesa. Oni su članovi klase C G protein spregnutih receptora, ili GPCR receptora. Poput svih glutamatnih receptora, mGluR receptori vezuju glutamat, jednu aminokiselinu koja funkcioniše kao pobudujući neurotransmiter.

                                     

1. Funkcija i struktura

mGluR receptori izvode različite funkcije u perifernom i centralnom nervnom sistemu. Na promer, oni učestvuju u učenju, memoriji, anksioznosti, i percepciji bola. Oni su nadeni u pre- i postsinaptičkim neuronima u sinapsama hipokampusa, malog mozga, i moždanoj kori, kao i drugim delovima mozga i u perifernim tkivima.

Poput drugih metabotropnih receptora, mGluR receptori imaju sedam transmembranske domene koji idu od jedne do druge strane ćelijske membrane. Za razliku od jonotropnih receptora, metabotropni glutamatni receptori nisu jonski kanali. Oni aktiviraju biohemijsku kaskadu, što dovodi do modifikacije drugih proteina, na primer jonskih kanala. To dovodi do promena u sinaptičke pobudljivosti, za na primer presinaptičku inhibiciju neurotransmisije, ili modulacije i čak indukcije postsinaptičkog responsa.

                                     

2. Klasifikacija

Osam tipova mGluR receptora je poznato. Oni se obeležavaju sa mGluR 1 do mGluR 8 GRM1 do GRM8, i dele se u grupe I, II, i III. Receptorski tipovi su definisani na osnovu receptorske strukture i fiziološke aktivnosti. mGluR receptori se dalje dele u podtipove, kao što su mGluR 7a i mGluR 7b.

                                     
  • kod mnogih neuropatoloških obloljenja. Metabotropni glutamatni receptori su familija G protein spregnutih receptora koja se deli u tri grupe na osnovu homologije
  • Metabotropni glutamatni receptor 8 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM8 genom. Aminokiselina L - glutamat je glavni ekscitatorni neurotransmiter u centralnom
  • Metabotropni glutamatni receptor 7 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM7 genom. L - glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera u centralnom
  • Metabotropni glutamatni receptor 5 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM5 genom. Aminokiselina L - glutamat je glavni ekscitatorni neurotransmiter u centralnom
  • Metabotropni glutamatni receptor 1 GRM1 je ljudski gen koji kodira mGluR1 protein. L - glutamat je ekscitatorni neurotransmiter u centralnom nervom sistemu
  • Metabotropni glutamatni receptor 4 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM4 genom. Ovaj protein zajedno sa GRM6, GRM7 i GRM8 pripada grupi III familije
  • Metabotropni glutamatni receptor 2 je protein je protein koji je kod ljudi kodiran GRM2 genom. L - glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera
  • moždane funkcije. Podjedinice jonotropnih glutamatnih receptora i njihovi geni Metabotropni glutamatni receptori se imenuju po šablonu: mGluR Oni se dele
  • Metabotropni glutamatni receptor 3 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM3 genom. L - glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera centralnog