Back

ⓘ Opioidni receptor
Opioidni receptor
                                     

ⓘ Opioidni receptor

Opioidni receptori su grupa G protein-spregnutih receptora sa opioidima kao ligandima. Endogeni opioidi su dinorfini, enkefalini, endorfini, endomorfini i nociceptin. Opioidni receptori su ~40% identični sa somatostatinskim receptorima.

                                     

1. Otkriće

Sredinom 1960-tih, postalo je očevidno iz farmakoloških studija da opijatni lekovi deluju na specifičnim receptorskim mestima, i da je verovatno da postoji više takvih mesta. Ti receptori su prvo identifikovani kao specifični molekuli putem upotrebe studija vezivanja liganda, u kojima je za opijate obeležene sa radioizotopima nadeno da se vezuju za moždane membranske homogenate. Prva takva studija je objavljena 1971, koristeći 3 H-levorfanol. Kandas Pert i Solomon H. Snider su 1973. objavili prvu detaljnu studiju μ opioidnog receptora, koristeći 3 H-nalokson. Ta studija se smatra prvim definitivnom potvrdom postojanja opioidnog receptora, mada su dve druge studije objavljene kratko posle toga.

                                     

2. Prečišćavanje

Prečišćavanje receptora je proizvelo dodatne potvrde o njegovom postojanju. Prvi pokušaj da se prečisti receptor se sastojao od upotrebe novog antagonista opioidnog receptora, hlornaltreksamina, za koji je bilo pokazano da se vezuje za opioidni receptor. Karuso et al. su 1980. prečistili deterdžentom-ekstraktovanu komponentu membrane mozga pacova koja se ispira sa specifično vezanim 3 H-hlornaltreksaminom.

                                     
  • dozama aktivira adrenergičke receptore dok na višim dozama deluje i na mi - i delta - opioidne receptore Mi - opioidni receptori su odgovorni za ugodne efekte
  • Folikulostimulišući hormonski receptor ili FSH - receptor FSHR je transmembranski receptor koji interaguje sa Folikulostimulišućim hormonom FSH On je
  • receptor MC1R takode poznat kao melanocit - stimulišući hormon receptor MSHR melanin - aktivirajući peptidni receptor ili melanotropin receptor
  • ACTH receptor je tip melanokortin receptora tip 2 takode poznat kao MC2, koji je specifičan za ACTH. On je rasprostranjen u zona fasciculata ljudskog
  • Kanabinoidni receptor tip 2 CB2 je G protein spregnuti receptor iz familije kanabinoidnih receptora koja je kod ljudi kodirana CNR2 genom. On je blisko
  • Receptor je molekul proteina, ugraden u bilo membranu ili citoplazmu ćelije, za koji se jedan ili više specifičnih vrsta signalnih molekula može vezati
  • Adrenergički receptori ili adrenoceptori su klasa G protein - spregnutih receptora koje aktiviraju kateholamini, posebno noradrenalin norepinefrin i
  • Endotelne ćelije Poput svih histaminskih receptora H3 receptor je G protein spregnuti receptor H3 receptor je spregnut sa Gi G proteinom, tako da dovodi
  • Membranski ili Transmembranski receptori su specijalizovani integralni membranski proteini koji učestvuju u komunikaciji izmedu ćelije i spoljašnjeg sveta

Users also searched:

...