Back

ⓘ GNAQ
GNAQ
                                     

ⓘ GNAQ

GNAQ, Guanin nukleotid-vezujući protein G, podjedinica alfa, je protein koji je kod ljudi kodiran GNAQ genom.

Guanin nukleotid-vezujući proteini su familija heterotrimernih proteina koji se uparuju sa proteinima ćelijske površine, 7-TM domenskim receptorima, i posreduju intracelularnu signalizaciju. Aktivacija receptora katalizuje izmenu GDP za GTP. GDP je vezan za neaktivnu G protein alfa podedinicu. Vezivanje agonista dovodi do konformacione promene i disocijacije kompleksa. G protein alfa i beta-gama podjedinice imaju sposobnost regulacije niza celularnih efektora. Aktivacija se okončava GTPazom specifičnom za G-alfa podjedinicu. G-alfa-q podjedinica je jedan od heterotrimernih GTP-vezujućih proteina koji posreduje stimulaciju fosfolipaze C-beta MIM 600230.

                                     

1. Interakcije

Za GNAQ je bilo pokazano da interaguje sa natrijum-vodonik antiporterom 3, regulator 1, RIC8A, RGS16, beta adrenergički receptor kinazom, RGS4 i Brutonovom tirozinskom kinazom.

                                     
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Хетеротримерни Г протеин Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Трансдуцин GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Мале
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male
  • 5.1: Heterotrimerni G protein Gαs  Gαi GNAI1, GNAI2, GNAI3 Gαq 11 GNAQ GNA11 Gα12 13 GNA12, GNA13 Transducin GNAT1, GNAT2 3.6.5.2: Male

Users also searched:

...