Back

ⓘ Категорија:Колоидна хемија
                                               

Мицела

Мицела је скуп колоидних димензија које настају приликом растварања и груписања линеарних молекула који имају поларну групу на једном крају, а неполарну групу n-) на другом крају.

                                               

Adsorpcija

Adsorpcija je proces koji se dešava kada se gasni ili tečni rastvor akumulira na površini nekog čvrstog materijala ili, rede, tečnosti, formirajući molekularni ili atomski film. Ovaj pojam se često zamijenjuje sa pojmom apsorpcije, medutim reč je o sasvim drugačijem procesu. Oba ova procesa se mogu nazvati sorpcijama, dok je suprotan proces nazvan desorpcija. Adsorpcija je operativna u većini prirodnih, bioloških i hemijskih sistema, te je široko upotrijebljena u industriji, kao npr. pri prečišćavanju voda, princip aktivnog uglja itd. U analitičkoj hemiji, naročito u tehnikama poput hromat ...

                                               

Disperzija (hemija)

Disperzija je sistem u kome su distribuirane čestice jednog materijala raspršene u kontinuiranoj fazi drugog materijala. Ove dve faze mogu biti u istom ili različitim stanjima materije. Disperzije se klasifikuju na više različitih načina, uključujući veličinu čestica u odnosu na čestice kontinualne faze, da li dolazi do taloženja ili ne, i po prisustvu Braunovog kretanja. Generalno, disperzije čestica koje su dovoljno velike za sedimentaciju nazivaju se suspenzijama, dok se one s manjim česticama nazivaju koloidi i rastvori.

                                               

Suspenzija (hemija)

U hemiji, suspenzija je heterogeni fluid koji sadrži čvrste čestice koje su dovoljno velike da se mogu istaložiti. Obično moraju biti veće od 1 mikrometra. Čvrsta materija je raspršena u fluidu mehaničkim uticajem. Za razliku od koloida, suspenzija će se s vremenom sedimentirati. Primer suspenzija bi bio pesak u vodi. Čestice čvrste materije su vidljive mikroskopom. Koloidi i suspenzije se razlikuju od rastvora u kojima rastvorena materija ne postoji kao čvrsta materija, a rastvarač i rastvorak su homogeno pomešani. Suspenzija tečnih čestica ili finih čvrstih čestica u vazduhu se naziva ae ...

                                               

Tenzidi

Tenzidi ili surfaktanti su supstance koje snižavaju površinski napon vode u odnosu na vazduh ili u odnosu na graničnu površinu sa drugim supstancama. Reč surfaktant potiče od engleskog naziva za površinski aktivne supstance - surf ace act ing a ge nt. Surfaktanti se primenjuju kao sredstva za čišćenje, a takode i u tekstilnoj industriji kao sredstva za kvašenje, emulgaciju i omekšavanje.

                                     

ⓘ Колоидна хемија

 • Неорганска хемија анорганска хемија или минерална хемија је део хемије који изучава хемијска својства и реакције свих хемијских елемената осим угљеника
 • jedna od faza sastoji od fino razdeljenih faznih domena, često u opsegu koloidnih veličina, raspršenih u neprekidnoj fazi. Napomena 1: Modifikacija definicije
 • Мицела је скуп колоидних димензија које настају приликом растварања и груписања линеарних молекула који имају поларну групу на пример СООН на једном
 • У општем смислу, колоид или колоидна дисперзија јесте супстанца коју сачињавају компоненте које могу бити у једном, два и више различитих фазних стања
 • U hemiji suspenzija je heterogeni fluid koji sadrži čvrste čestice koje su dovoljno velike da se mogu istaložiti. Obično moraju biti veće od 1 mikrometra
 • за дијализу бубрега. Ове студије су биле основа у пољу познатом као колоидна хемија а Грахам је заслужан за једног од његових оснивача. Thomas Graham
 • Овај чланак везан за хемију је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. п р у
 • npr. pri prečišćavanju voda, princip aktivnog uglja itd. U analitičkoj hemiji naročito u tehnikama poput hromatografije i izmene jona, adsorpcija igra
 • Tenzidi ili surfaktanti su supstance koje snižavaju površinski napon vode u odnosu na vazduh ili u odnosu na graničnu površinu sa drugim supstancama. Reč
 • нуклеарна хемија органска хемија неорганска хемија хемија полимера, аналитичка хемија физичка хемија теоретска хемија квантна хемија хемија животне
 • Технолошко - металуршком факултету првенствено предмет Физичка хемија а поред тога и предмете попут Колоидне хемије Хемијске кинетике, Електрохемијског таложења и