Back

ⓘ Скупштина СФРЈ
Скупштина СФРЈ
                                     

ⓘ Скупштина СФРЈ

Скупштина Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или Савезна скупштина је била највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, од 1945. до 1992. године.

Формирана је новембра 1945. године, после избора за Уставотворну скупштину. До тада је улогу скупштине вршило Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије АВНОЈ, који је 10. август 1945. године променио назив у Привремена народна скупштина Демократске Федеративне Југославије ДФЈ. Током свог постојања, скупштина је неколико пута мењала састав и називе, тако да се звала:

 • Уставотворна скупштина мкд. Уставотворно собрание ; словен. Ustavna skupščina, новембар 1945 - јануар 1946. / дводомна: Савезна скупштина и Скупштина народа.
 • Савезна скупштина мкд. Сојузното собрание ; словен. Zvezna skupščina, април 1963 - фебруар 1974. / петодомна: Савезно веће до 1968, од кад је општенадлежно веће било Веће народа, Привредно веће, Просветно-културно веће, Социјално-здравствено веће и Организационо-политичко веће.
 • Савезна народна скупштина мкд. Сојузно национално собрание ; словен. Zvezna ljudska skupščina, јануар 1953 - април 1963. / дводомна: Савезно веће и Веће произвођача.
 • Скупштина Социјалистичке Федеративне Републике Југославије мкд. Собрание на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ; словен. Skupščina Socialistične Federativne Republike Jugoslavije, фебруар 1974 - април 1992. / дводомна: Савезно веће и Веће република и покрајина.
 • Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југославије мкд. Национално собрание на Федеративна Народна Република Југославија ; словен. Ljudska skupščina Federativne Ljudske Republike Jugoslavij, јануар 1946 - јануар 1953. / дводомна: Савезно веће и Веће народа.

Средиште Скупштине СФРЈ налазило се у Београду у згради данашњег Дома Народне скупштине Републике Србије у Булевару Револуције данас Булевар краља Александра.

                                     

1. Председници Савезне скупштине СФРЈ

 • Председник Савезне скупштине Уставотворне скупштине
 • др Владимир Симић 1945 - 1946.
 • Владимир Симић - од 1946. до 1953.
 • Председник Савезног већа Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије
 • Моша Пијаде - од 1954. до 1957.
 • Председник Савезне народне скупштине
 • Петар Стамболић - од 1957. до 1963.
 • Милован Ђилас - од 1953. до 1954.
 • Председник Савезне скупштине
 • Мијалко Тодоровић - од 1971. до 1974.
 • Милентије Поповић - од 1967. до 1971
 • Едвард Кардељ - од 1963. до 1967.
 • Слободан Глигоријевић - од 1988. до 1992.
 • Марјан Рожич - од 1986. до 1988.
 • Киро Глигоров - од 1974. до 1978.
 • Дража Марковић - од 1978. до 1982.
 • Председник Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
 • Душан Алимпић - од 1984. до 1986.
 • Раиф Диздаревић - од 1982. до 1984.