Back

ⓘ Timidin-monofosfat
Timidin-monofosfat
                                     

ⓘ Timidin-monofosfat

Timidin monofosfat, ili Dezoksitimidin monofosfat, 5-timidilna kiselina, timidilat, TMP, i rede dTMP, je nukleotid koji je jedan od DNK gradivnih blokova. Ovo jedinjenje je estar fosforne kiseline sa nukleozidom timidinom. TMP se sastoji od fosfatne grupe, pentoznog šećera dezoksiriboze, i nukleobaze timina. Kao supstituent, on se oslovljava prefiksom timidilil-.

                                     
  • даље разложен у још један фосфатни јон и аденозин монофосфат АТП може бити разложен у аденозин монофосфат и директно, уз стварање пирофосфата. Ова задња
  • bila uklonjena. Nukleinska kiselina Kofaktor Guanozin Ciklični adenozin monofosfat cAMP ATP dADP - Compound Summary, PubChem Li Q, Cheng T, Wang Y
  • deoksi - deo imena Nukleinska kiselina Kofaktor Guanozin Ciklični adenozin monofosfat cAMP ATP Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public
  • dATP dezoksiguanozin trifosfat dGTP dezoksicitidin trifosfat dCTP i timidin trifosfat dTTP Даринка Кораћевић Гордана Бјелаковић Видосава Ђорђевић
  • modifikovanog adenozina ili guanozina. Ovo su primeri modifikovanih citidina, timidina ili uridina. Nukleozid Nukleotid DNK RNK Даринка Кораћевић Гордана Бјелаковић
  • adenozin - difosfat ADP kao i u transdukciji signala putem cikličnog adenozin monofosfata cAMP. On je takode inhibitorni neurotransmiter, za koji se smatra da
  • akcijom GTPaza. Ciklični guanozin trifosfat cGTP cikličnom adenozin monofosfatu cAMP da aktivira cikličnim nukleotidom - kontrolisane jonske kanale u
  • трифосфат ГТП гуанозин трифосфат циклични АМП циклични аденозин монофосфат НАДХ никотинамид аденин динуклеотид и коензим А. Код свих ових једињења
  • pirimidinski nukleozid. On je ribonukleozidni par Dezoksiribonukleozida timidina kome nedostaje hidroksiln grupa u 2 poziciji. 5 - Metiluridin sadrži timinsku

Users also searched:

...