Back

ⓘ Ciklični nukleotid
Ciklični nukleotid
                                     

ⓘ Ciklični nukleotid

Ciklični nukleotid je svaki nukleotid u kome je fosfatna grupa vezana za dve šećerne hidroksilne grupe, formirajući cikličnu ili prstenastu strukturu.

Primeri cikličnih nukletida su:

 • ciklična ADP-riboza
 • ciklični GMP
 • ciklični AMP

Ovi molekuli su sekundarni glasnici u G proteinskoj i kalcijumskoj signalizaciji.

                                     
 • 2 3 - Ciklični - nukleotid 2 - fosfodiestaraza EC 3.1.4.16, ribonukleozid 2 3 - ciklična fosfat diesteraza, 2 3 - ciklična AMP fosfodiesteraza, 2 3 - ciklična
 • 2 3 - Ciklični - nukleotid 3 - fosfodiestaraza EC 3.1.4.37, ciklična - CMP fosfodiesteraza, 2 3 - ciklična AMP fosfodiesteraza, ciklična 2 3 - nukleotidna
 • Ciklični guanozin monofosfat cGMP je ciklični nukleotid koji je derivat guanozin trifosfata GTP cGMP dejstvuje kao sekundarni glasnik poput cikličnog
 • Cikličnim nukleotidom kontrolisani jonski kanal je svaki jonski kanal koji se otvara u prisustvu cikličnih nukleotida Ovi kanali su kontrolisani ligandima
 • Ciklična ADP - riboza, cADPR, je ciklični adeninski nukleotid poput cAMP sa dve fosfatne grup prisutne na 5 OH adenozina kao kod ADP koje su dalje
 • difosfat akcijom GTPaza. Ciklični guanozin trifosfat cGTP cikličnom adenozin monofosfatu cAMP da aktivira cikličnim nukleotidom - kontrolisane jonske kanale
 • Ciklični di - GMP, ciklični diguanilat, c - di - GMP, je sekundarni glasnik koji učestvuje u prenosu signala u širokom varijatetu baterija. Ciklični di - GMP se
 • Adenilat ciklaza katalizuje ATP konverziju u 3 5 - ciklični AMP cAMP i pirofosfat. cAMP ciklični adenozin monofosfat je važan molekul u eukariotskoj
 • vezu. Pod fosfodiesterazama se obično podrazumevaju fosfodiesteraze cikličnih nukleotida koje imaju veliki klinički značaj. Medutim, postoje i mnoge druge
 • Нуклеотид је основна јединица грађе и функције нуклеинских киселина. Нуклеотид је мономер нуклеинских киселина. Нуклеотиди једног полинуклеотидног ланца
 • liazu - adenilat ciklazu - koja konvertuje ATP u ciklični AMP cAMP cAMP otvara ciklični nukleotid - kontrolisani jonske kanale čime se omogućava kalcijumovim