Back

ⓘ Faktor razmene guanin nukleotida
Faktor razmene guanin nukleotida
                                     

ⓘ Faktor razmene guanin nukleotida

Faktori razmene guanin nukleotida su komponente intracelularne signalne mreže. Faktor razmene guanin nukleotida stimulišu razmenu GDP za GTP da bi formirali aktiviranu formu, koja ima sposobnost prepoznavanja nizvodnih ciljeva, ili efektorskih proteina. GTPaza aktivirajući proteini ubrzavanju intrinzičnu GTP-aznu aktivnost članova Ro familije da deaktiviraju prekidač. Oni dejstvuju kao aktivatori malih GTPaza. G proteini funkcionišu kao molekularni prekidači, koji su u neaktivnom stanju vezani za guanozin-difosfat. Njihova aktivacija zahteva disocijaciju GDP i vezivanje guanozin-trifosfata, koji je prisutan u aproksimativno 10-puta višoj koncentraciji u ćelijskoj citoplazmi. GEF proteini aktiviraju G proteine putem promovisanja razmene nukleotida. Stotine do sada opisanih GEF proteina manifestuju različite stepene specifičnosti. Neki od njih su sposobni da aktiviraju više G proteina iz različitih familija, dok su drugi samo sposobni da aktiviraju jednu specifičnu izoformu.

                                     
  • Regulatori GTP - vezujućih proteina Aktivirajući protein GTPaze Faktor razmene guanin nukleotida EIF2B  Son of Sevenless  Ras - GRF1 FGD: FGD1  FGD2  FGD3 
  • transforming gene 1 Shen X Li J Hu PP et al. 2001 The activity of guanine exchange factor NET1 is essential for transforming growth factor - beta - mediated
  • 8737. Rebhun, J F Castro A F Quilliam L A 2000 Identification of guanine nucleotide exchange factors GEFs for the Rap1 GTPase. Regulation of MR - GEF
  • еволуције. Одређена је генетичком конституцијом организма, храном и спољашњим факторима Одговор на подражаје: Одговор може имати различите облике, од контракција

Users also searched:

...