Back

ⓘ Ribonukleotid
Ribonukleotid
                                     

ⓘ Ribonukleotid

Ribonukleotid je nukleotid u kome je purinska ili pirimidinska baza vezana za molekul riboze. Baza može da bude adenin, guanin, citozin, ili uracil. Timin, koji se nalazi u dezoksiribonukleotidima, nije naden medu ribonukleotidima živih organizama. Ribonukleotidi imaju jedan, dva, ili tri fosfatne grupe vezane za šećer ribozu.

U ribonukleotide se svrstava adenozin-trifosfat ATP, koji je glavni izvor energije za ćelijski rad.