Back

ⓘ Градиште (Чукојевац)
                                     

ⓘ Градиште (Чукојевац)

Градиште је археолошко налазиште, градина из античког периода, у месту Чукојевац, код Краљева на ушћу реке Груже у Западну Мораву. Локалитет је лоциран на купастом узвишењу, на десној страни пута Чукојевац - Годачица и удаљен је око 2.5 km од цркве у Чукојевцу. Локалитет је веома оштећен пробијањем пута и формирањем равног платоа 2001. године.

На налазишту се издваја 4 5 културних слојева, односно 3 хоризонта живота. У 1. слоју су откривени остаци зидова од ломљеног камена везаног кречним малтером. У другом слоју пронађени су остаци гарежи, камена, опеке и археолошки материјал, као и два објекта за које се везују налази керамике и животињских костију, гвоздена брава и гвоздена шљака. У слоју 3 октривени су керамика, животињске кости, шљака, предмети од метала и кости, остаци објекта и јама са пепелом. У слоју 4 откривени су шут и остаци керамике.

                                     

1. Утврђење

Утврђење на локалитету Градише подигнуто је у другој половини 3. века, што је закључено према откривеном материјалу. Зидано је од притесаног камена уједначених димензија који су везивани кречним малтером. Током 4. и 5. век градина постаје рефугијум околног становништва, о чему сведочи 2. хоризонт на налазишту. Током 5. и 6. века утврђење је напуштено.

                                     
  • Кикинде, у месту Иђош Градиште Трпеза у месту Трпеза, општина Витина Градиште Чукојевац у месту Чукојевац град Краљево Градиште Стојник у месту
  • парк Петроварадинска тврђава Градиште Горње Гадимље Археолошки локалитет Градиште Градиште Трпеза Градиште Чукојевац Галад град На пример 800. године
  • на период позне антике и репрезентује га материјал са утврђења Градиште у селу Чукојевцу У збирци се налази низ предмета из свакодневног живота, док
  • Општина Липљан Горње Гадимље земљано утврђење Да n a Градиште Чукојевац Општина Краљево Чукојевац земљано утврђење Да n a Тврђава Диана Општина Кладово