Back

ⓘ Категорија:Теоретска хемија
                                               

Teorijska hemija

Teoretska hemija objašnjava hemijska i fizička opažanja. Teoretska hemija koristi fundamentalne zakone fizike, Kulonov zakon, kinetičku energiju, potencijalnu energiju, Virijalnu teoremu, Plankov zakon, Paulijev princip isključenja i mnoge druge, u objašnjavanju i predvidanju hemijskih fenomena. Termin kvantna hemija, koji potiče od Borovog kvantizovanog modela elektrona u atomu, primenjuje vremenski nezavisne Šredingerove i vremenski zavisne Dirakove formulacije. U opštem slučaju potrebno je praviti razliku izmedu teoretskog pristupa nivoa teorije poput Hartri-Fok HF, spregnutog klastera, ...

                                               

Џон Ленард-Џоунс

Сер Џон Едвард Ленард-Џоунс био је британски физичар и математичар који је био на челу катедре теоријске физике на Универзитету Бристол, а затим катедре теоријске науке на Универзитету Кембриџ. Неки га сматрају оцем модерне рачунарске хемије.

                                               

Тунел ефекат

Тунел ефекат или тунеловање је појава у којој атомска честица може да савлада коначну потенцијалну баријеру чак и када је њена енергија нижа од висине баријере. Према класичној физици, то би било немогуће, међутим, према законима квантне механике, то је могуће. На пример, алфа-распад се објашњава преко тунел ефекта као продирање алфа честице кроз потенцијалну баријеру нуклеарних сила. Тунел ефекат је нашао техничку примену у сканирајућем тунелском микроскопу.

                                               

Хартри-Фокова метода

Хартри-Фокова метода или метод самоусаглашеног поља је варијациона метода којом се тражи минимум енергије побољшавањем таласних функција. Хартри-Фоковом методом се долази до Хартри-Фокових једначина.

                                               

Kvantna hemija

Kvantna hemija je grana hemije čiji je primarni fokus na primeni kvantne mehanike u fizičkim modelima i eksperimentima hemijskih sistema. Ona se sastoji od tesne sprege eksperimentalnih i teoretskih metoda. Eksperimentna kvantna hemija je veoma zavisna od spektroskopije, putem koje se može dobiti informacija o energiji kvantizacije na molekulskim razmerama. Metodi u čestoj upotrebi su infracrvena spektroskopija i nuklearno magnetno rezonantna spektroskopija. Teoretska kvantna hemija, koja je u znatnoj meri obuhvaćena računarskom hemijom, se bavi proračunavanjem predvidanja kvantne teorije, ...

                                               

Računarska hemija

Računarska hemija je grana hemije koja doprinosi rešavanju hemijskih problema koristeći principe računarstva. Ona koristi rezultate teoretske hemije, inkorporisane u efikasne kompjuterske programe, da proračuna hemijske strukture, i osobine molekula. Mada njeni rezultati često služe kao dopuna eksperimentalnim podacima, postoje situacije u kojima ona predvida nemerljive fenomene. Računarska hemija je u širokoj upotrebi u dizajnu novih lekova i materijala. Primeri hemijskih osobina koji se mogu proračunati su struktura očekivane pozicije konstitutivnih atoma, apsolutna i relativna interakci ...

                                               

Slobodni elektronski par

U hemiji, slobodni par je par valentnih elektrona bez hemijske veze, To su elektroni koje atom ne deli sa drugim atomima. Oni su locirani na spoljašnjem elektronskom sloju atoma, tako da su slobodni parovi podskup molekulskih valentnih elektrona. Oni se mogu identifikovati pregledom spoljašnjeg energijskog nivoa atoma. Slobodni elektronski parovi se sastoje od parova elektrona za razliku od pojedinačnih elektrona, koji se javljaju u nepopunjenim atomskim orbitalama. Ukupni broj valentnih elektrona jedinjenja je zbir broja slobodnih parova i broja vezujućih elektrona.

                                     

ⓘ Теоретска хемија

  • Teoretska hemija objašnjava hemijska i fizička opažanja. Teoretska hemija koristi fundamentalne zakone fizike, Kulonov zakon, kinetičku energiju, potencijalnu
  • Неорганска хемија анорганска хемија или минерална хемија је део хемије који изучава хемијска својства и реакције свих хемијских елемената осим угљеника
  • Računarska hemija je grana hemije koja doprinosi rešavanju hemijskih problema koristeći principe računarstva. Ona koristi rezultate teoretske hemije inkorporisane
  • Ona se sastoji od tesne sprege eksperimentalnih i teoretskih metoda. Eksperimentna kvantna hemija je veoma zavisna od spektroskopije, putem koje se može
  • најзначајнијих технологија коју користе рачунска структурна биологија и теоретска хемија Има за циљ одређивање тродимензионалне структуре протеина у зависности
  • нуклеарна хемија органска хемија неорганска хемија хемија полимера, аналитичка хемија физичка хемија теоретска хемија квантна хемија хемија животне
  • Физикална хемија или физичка хемија је настала обједињавањем знања из физике, хемије термодинамике и квантне механике да би се опажене макроскопске појаве
  • Липскомб је радио у три главна подручја, нуклеарна магнетна резонанца, хемија бора и природа хемијске везе и велики биохемијски молекули. Ове области
  • је био претеча модерне биохемије. Осим тога решавао је и проблеме теоретске хемије Успео је да синтетизује циклооктатетране и упоређивао их је са бензеном
  • analog se često sreće u organskoj hemiji U biohemiji, ovaj termin se koristi za jedinjenja koja se bar teoretski mogu formirati iz prekursorskog jedinjenja