Back

ⓘ Категорија:Медицинска хемија
                                               

Биорасположивост

У фармакологији, биорасположивост се односи на удео примењене дозе лека који у неизмењеном облику доспева у системску циркулацију, и представља један од основних фармакокинетичких параметара лека. По дефиницији, биорасположивост лека примењеног интравенозно је 100%. Међутим, уколико се лек примени другим путем, његова биорасположивост опада. Биорасположивост је значајан параметар у фармакокинетици јер ју је потребно узети у обзир приликом израчунавања доза код неинтравенозних рута примене лека.

                                               

Индукција и инхибиција ензимских реакција

Ензинмска индукција је процес у коме молекул индукује експресију ензима. Ензимска инхибиција се може односити на инхибицију експресије ензима помпћу других молекула интерференцију на ензимском нивоу, модификовање начина рада ензима. То може да буде компетитивна инхибиција, некомпетитивна инхибиција, бескомпетитивна инхибиција или парцијално компетитивна инхибиција. Ако молекул индукује ензим који је одговоран за метаболизам тог самог молекула, то се назива аутоиндукцијом или аутоинхибицијом ако долази до инхибиције. Ови процеси су специфична форма регулације генске експресије.

                                               

Плацебо ефекат

Плацебо ефекат је ефекат који се постиже када се, приликом испитивања неког новог фармаколошког препарата у експерименталној групи, истовремено другој, контролној групи, даје неки медикамент са потпуно неутралним дејством. Ефекат побољшања здравственог стања код контролне групе, који је често бољи од ефекта примене правог медикамента, резултат је аутосугестије и умногоме зависи од личности учесника у процедури.

                                               

Фармација

Фармација је здравствена струка која повезује медицинске и хемијске науке, чији је циљ да обезбеди безбедно и ефикасно коришћење лековитих средстава. Опсег фармацеутске делатности укључује традиционалне улоге припреме и издавање лекова, али и савремене области у вези са бригом о пацијентима, укључујући клиничке услуге, проверу безбедности и ефикасности лекова и обезбеђивање информација о лековима. Фармацеути су, стога, стручњаци за терапију лековима и професионалци укључени у примарну здравствену заштиту који оптимизују употребу лекова ради осигурања позитивног по пацијента исхода лечења. ...

                                               

Dizajn leka

Dizajn leka je kreativni proces nalaženja novih lekova koristeći poznavanje biološkog cilja. Lek je najčešće organski mali molekul koji aktivira ili inhibira funkciju biomolekula kao što je protein, čime se proizvodi terapeutski efekat kod pacijenta. U najosnovnijem smislju, dizajn leka obuhvata dizajn malih molekula koji su komplementarnog oblika i naelektrisanja sa biomolekulskim ciljem sa kojim oni formiraju interakcije. Dizajn leka se često oslanja na tehnike računarskog modelovanja. Ovaj tip modelovanje se često naziva računarom pomognuti dizajn leka. Dizajn leka koji se oslanja na po ...

                                               

Doking (molekulski)

U polju molekulskog modelovanja, doking je metod kojim se predvida preferirana orijentacija jednog molekula u drugom kad su vezani jedan za drugi da formiraju stabilni kompleks. Poznavanje preferentne orijentacije može da bude korisno u predvidanju jačine asocijacije ili afiniteta vezivanja izmedu dva molekula koristeći na primer funkcije vrednovanja. Asocijacije izmedu biološki relevantnih molekula kao što su proteini, nukleinske kiseline, ugljeni hidrati, i lipidi imaju centralnu ulogu u prenosu signala. Relativna orijentacija dva interagujuća molekula može da utiče na tip proizvedenog s ...

                                     

ⓘ Медицинска хемија

 • Medicinska hemija ili farmaceutska hemija je disciplina na raskršću hemije farmakologije, i biologije koja obuhvata dizajn, sintezu i razvoj farmaceutiskih
 • Bioneorganska hemija je naučno polje koje istražuje ulogu metala u biologiji. Bionerganska hemija obuhvata izučavanje prirodnih fenomena, poput ponašanja
 • три до четири година: фармакотерапија медицинска биохемија санитарна хемија токсиколошка хемија медицинска статистика и информатика. Закона о здравственој
 • Предмети катедре: Хуманистичких наука Медицина и друштво - Медицинска социологија, Медицинска етика Енглески језик, Латински језик Увод у науку Историја
 • Bioorganometalna hemija je izučavanje biološki aktivnih molekula koji sadrže ugljenik direktno vezan za metalie ili metaloide. Ova oblast opkoračuje polja
 • прерасла је 1964. године у Стоматолошку клинику. Прва медицинска клиника формирана на Медицинског факултета, била је Клиника за уво грло и нос, која је
 • Аналитичка хемија налази примену у форензици, биоанализи, клиничкој анализи, анализи животне средине, и анализи материјала. Аналитичка хемија је била важна
 • Органска хемија је област хемије која се бави научним истраживањем структуре, својстава, композиције, реакција, и припреме путем синтезе или других стредстава
 • Од 17. августа 2004. до данас Хемијско - медицинска школа Ова установа образује ученике за ове делатности Хемија неметали и графичарство Хемијски лаборант
 • Биохемија или биолошка хемија је хемија живота, мост између биологије и хемије која проучава начин на који комплексне хемијске реакције стварају живот
 • Медицински факултет Нови Сад је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију