Back

ⓘ Илирске градине (Сува Река)
                                     

ⓘ Илирске градине (Сува Река)

Илирске градине је археолошки локалитет који се налази у месту Сува Река, у оквиру комплекса Широко. На налазишту је откривено вишеслојно насеље са ровом. Време градње је од енеолита до хеленистичког периода.

Најстарији слојеви датовани су у енеолитски период. Осим насеља откривени су и равни гробови и осам хумки који припадају гвозденодобском периоду. Најмлађи слојеви насеља припадају хеленистичком периоду.

Континуитет коришћења потврђује и налаз некрополе из средњег века са ретким прилозима.

                                     
  • Метохија - споменици и разарања Глас дијаспоре, 20. август 2012 Споменици културе у Србији: Археолошки локалитет Илирске градине Сува Река Портал Србија
  • Јелашничка река је лева притока Нишаве и у њу се улива низводно од Сићевачке клисуре, на 31. речном километру, на 213 m н.в. Као део њене речне долине
  • армираног бетона скелетне конструкције и добро везаног дрвета. Сува планина Јелашничка река Нишка Бања Вија милитарис Нишка котлина Списак заштићених природних
  • локалитет Градине Дрсник Клина Археолошки локалитет Градиште Горње Гадимље Липљан Археолошки локалитет Илирске градине Сува Река Сува Река Археолошки
  • река Бреничка река Рујничка река након спајања Рујничког и Хумског потока Већина притока Нишаве, кроз Нишку котлину, и типично равничарске реке
  • наслеђа повезани са Италијанима због везе са праисторијским италиотским, илирским и римским становништвом, и да су утицаји које су Римско и Млетачко царство

Users also searched:

...