Back

ⓘ Faktor rasta
                                     

ⓘ Faktor rasta

Faktor rasta je prirodna supstanca koja ima sposobnost stimulisanja celularnog rasta, proliferacije i ćelijske diferencijacije. To je obično proteinski ili steroidni hormone. Faktori rasta su važni za regulaciju varijeteta celularnih procesa.

Faktori rasta tipično dejstvuju kao signalni molekuli izmedu ćelija. Primeri takvih molekula su citokini i hormoni koji se vezuju na specifične receptore na površini njihovih ciljnih ćelija.

Oni često promovišu ćelijsku diferenciju i maturaciju, mada to može varira izmedu faktora rasta. Na primer, koštani morfogenetski proteini stimulišu koštanu ćelijsku diferencijaciju, dok fibroblast faktori rasta i vaskularni endotelni faktori rasta stimulišu deobu krvnih sudova angiogenezu.

                                     

1. Faktori rasta versus citokini

Termin ’faktor rasta’’ je ponekad korišten medu naučnicima kao sinonim termina citokin. Istorijski, citokini su bili asocirani sa hematopoetskim krv formirajućim ćelijama i ćelijama imunskog sistema. U cirkulatornom sistemu i koštanoj srži, gde se ćelije mogu javiti u tečnoj suspenziji, a ne vezane za čvrsta tkiva, razumljivo je da one komuniciraju putem rastvornih, cirkulišućih proteinskih molekula. Medutim, kako su vremenom različite linije istraživanje konvergirale, postalo je jasno da su neki od tih istih signalnih proteina hematopoetskog i imunskog sistema tako"e korišćeni od strane niza drugih ćelija i tkiva, tokom razvoja i u odraslom organizmu.

Dok faktor rasta implicira pozitivni efekat na ćelijsku deobu, citokin je neutralan termin u smislu uticaja molekula na proliferaciju. Dok neki citokini mogu biti faktori rasta, kao što su G-CSF i GM-CSF, drugi imaju inhibitorni efekat na ćelijski rast ili proliferaciju. Neki citokini, kao što je Fas ligand se koriste kao signali "smrti"; oni uzrokuju da ciljne ćelije podlegnu programiranoj ćelijskoj smrti ili apoptozi.

                                     
  • 1975 - te godine protein odgovoran za taj proces je bio identifikovan i nazvan faktor nekroze tumora alfa engl. tumor necrosis factor alpha, TNF - alpha Kolijevi
  • molekularnoj biologiji i genetici, transkripcioni faktor za sekvencu - specifični DNK - vezujući faktor je protein koji se vezuje za specifične DNK sekvence
  • epidermalnog faktora rasta membranski je protein koji je kod ljudi kodiran ERBB3 genom. ErbB3 je član familjie receptora epidermalnog faktora rasta EGFR ERBB
  • otpuštanja hormona rasta Mutacije ovog gena su asocirane sa deficijencijama hormona rasta poremećajima koji su karakterisani niskim rastom Više alternativnih
  • Термин фактор има више значења. Фактор производње Транскрипциони фактор Фактор раста Генерални фактор X Фактор
  • инфлацији. За поређење економског раста једне земље са другом се користи бруто домаћи производ, зато што се ти фактори рачунају када се гледа разлика између
  • Faktori stimulacije kolonije CSF su sekretivni glikoproteinu koji se vezuju za receptore na površini hemopoetskih stem ćelija i time aktiviraju intracelularni
  • insulinu sličnog faktora rasta 1. To je 29 - aminokiselina dug polipeptid, koji je 1 - 29 fragment endogenog humanog hormona koji oslobada faktor rasta GHRH Smatra

Users also searched:

...