Back

ⓘ SIBLING proteini
                                     

ⓘ SIBLING proteini

SIBLING proteini, mali integrin-vezujući ligand, N-vezani glikoprotein, je familija ne-kolagenskih proteina. U ovu grupu svrstava više proteina iz ekstracelularnog matriksa kostiju i dentina. Za njih se misli se da igraju važnu ulogu u mineralizaciji tih supstanci.

Sledeći proteini su karakterizovani kao SIBLING proteini:

  • dentin sialofosfoprotein DSPP
  • matriks ekstracelularni fosfoglikoprotein MEPE
  • dentin matriks protein 1 DMP1
  • koštani sialoprotein BSP
  • osteopontin OPN