Back

ⓘ Епигенија
Епигенија
                                     

ⓘ Епигенија

Епигенија или епигенетска долина је речна долина усечена у виши део терена, који је изграђен од отпорнијих стена, упркос томе што се у непосредној близини налази терен изграђен од мекших стена.

                                     

1. Настанак епигеније

Настајање епигеније је дуг и спор процес, који пролази кроз неколико фаза. На почетку река се усеца у суседне мекше стене које су у повлати, све док их не пробије. Након тога, у другој фази речни ток еродира чвршће стене у подини, али много мањим интензитетом, док у исто време наставља спирање и денудацију мање отпорних стена на боковима. На крају долази до све већег спуштања површине у повлати, тако да она постаје нижа од подинске. На први поглед у рељефу настаје необјашњива појава - речни ток је усечен у тврђе и више стене, уместо у ниже и мекше.

                                     

2. Типови епигеније

Епигенетска долина може настати на неколико начина, па према томе издвајамо следеће типове:

 • Ртаста епигенија постаје усецањем долине у стеновиту пречагу од отпорнијих стена у подини. Долине овог типа су Грза код Параћина, Топлица код Прокупља и Сушица код Берана.
 • Ивична епигенија настаје усецањем долине у обод од чврстих стена некадашњег језерског басена, у подножју планина. Такве су долине Сокобањске Моравице код Соко Бање, Груже код Кнића и Белог Дрима код Призрена.
 • Домна епигенија настаје усецањем долина у основу од чврстих стена која има облик свода. Такве су долине Јужне Мораве у Сталаћкој клисури и Западне Мораве у Овчарско-кабларској клисури и Ресаве код Деспотовца.
                                     
 • постаје много шира и плића. Код Прокупља се пробија кроз једно сужење ртна епигенија Хисарске сутеске Топлица је богата водом и даје Јужној Морави 13 m³ сек
 • абразионих и флувио - денудационих тераса. Дао је значајан допринос у типологији епигенија и псеудоепигенија. Посебну пажњу изазивају његови радови о аутопиратеријама
 • зонама се налазе и разни геоморфолошки облици, попут Шутовске епигеније двострука епигенија Ваха и Шутовског потока стена у облику игле Полувсијанска
 • они су Островичком реком просечени и денудовани те је створена ртаста епигенија Неогене слојеве сачињавају пешчари, пескови, лапори и глине, вероватно
 • скуп епигенетских модификација генетског материјала ћелије, познатог као епигеном Епигенетске модификације су реверзибилне модификације ћелијске ДНК или
 • басени са неогеним седиментима, острвски облици планина, речне долине, епигеније накалемљени меандри итд. Према начину појављивања издвајају се позитивни
 • дубини од око 350 метара. Специфичност ове клисуре је изразита домна епигенија Име је добила по месту Сталаћ. У Сталаћкој клисури се сустичу Западна
 • kinaza ЕЦ 2.7.10.1 Epidermalni faktor rasta, amfiregulin, betacelulin, epigen epiregulin, HB - EGF, TGFa GW583340, gefitinib, erlotinib, tirfostini AG879

Users also searched:

...