Back

ⓘ 19. севернодалматинска дивизија НОВЈ
19. севернодалматинска дивизија НОВЈ
                                     

ⓘ 19. севернодалматинска дивизија НОВЈ

Деветнаеста далматинска дивизија НОВЈ формирана је у првој половини окт. 1943. у Биовичином Селу у Буковици. У њен састав су ушле Пета, Шеста и Седма далматинска бригада са око 3.600 бораца. Под командом штаба дивизије дејстовала је и Група севернодалматинских НОП одреда.

Један део бораца је до 1943. године био у "Велебитској бригади" Динарске четничке дивизије под командом поручника Обрада Бијанка.

Јануара 1944. Седма далматинска бригада прешла је у Лику и тактички је потчињена 35. дивизији. Након њеног званичног уласка у састав 35. дивизије јуна 1944, у Далмацији је формирана Четрнаеста далматинска бригада ради формацијске попуне Деветнаесте дивизије.

Од оснивања, па до краја рата, дивизија је била у саставу Осмог далматинског корпуса. Област северне Далмације била је део области коју је покривао немачки 15. брдски корпус Друге оклопне армије. До почетка децембра 1943. област је држала 114. ловачка дивизија, а затим 264. пешадијска дивизија, 1. пук Бранденбург и 92. моторизовани пук.

Деветнаеста дивизија водила је офанзивне акције против немачких и квислиншких позиција у северној Далмацији, као и у граничним деловима са Ликом, Босном и у средњој Далмацији, у садејству са другим снагама НОВЈ. Против јединица дивизије Немци су организовали више десетина већих и мањих операција, користећи притом осим немачких снага и делове 6. и 7. усташког здруга и Динарске дивизије ЈВуО.

Почетком септембра 1944. услед кризе у Србији Друга оклопна армија била је принуђена да са подручја Деветнаесте дивизије извуче 1. пук Бранденбург и 92. моторизовани пук. Тиме је дошло до промене односа снага и 19. дивизија прешла је у офанзиву против 264. дивизије, усташа и четника. У склопу тих борби дивизија је заузела Бенковац 9. септембра, потукавши немачки ојачани 2. батаљон 891. пука, четничку Бенковачку бригаду и 5. усташку бојну. С обзиром да Бенковац представља кључки средишњу тачку за одбрану северне Далмације, Немци су након тродневне борбе успели да га поново поседну. Након једномесечних борби за околна упоришта, 19. дивизија је 10. октобра коначно ослободила Бенковац.

Након концентрисања осталих снага Осмог корпуса покренута је Книнска операција, којом је ликвидирана основна упоришна тачка на десном крилу немачке "зелене линије" фронта и уништена 264. дивизија.

Од 20. марта 1945. дивизија је у саставу 4. армије учествовала у Личко-приморској и Тршћанској операцији против немачког 15. и 97. брдског корпуса, који су у овим операцијама уништени.

                                     
  • Динарска дивизија Јован Љубомира Шарић из Какња - Динарска дивизија Рајко Илије Шарић 1926 - 1987 из Какња - 19 севернодалматинска дивизија НОВЈ Гојко
  • Југославије НОВЈ у току Народноослободилачког рата, формирано је 69 дивизија - 54 дивизије копнене војске, две ваздухопловне дивизије четири италијанске
  • Деветнаесте дивизије Шеста далматинска бригада формирана је 31. августа 1943. у далматинској Буковици од Прве групе севернодалматинских одреда. Незванично
  • севернодалматинске дивизије. Априла 1944, постављен је за команданта 19 дивизије По наређењу Врховног штаба НОВЈ у септембру 1944, пребацио се авионом с Виса у Србију
  • власти. Средином марта, 19 дивизија НОВЈ продрла је у Буковицу, 20. дивизија изибила је у села јужно од Динаре, 9. дивизија вршила је чишћење села од
  • бригада 35. личке дивизије Седма далматинска ударна бригада формирана је 12. септембра 1943. у Карину од Друге групе севернодалматинских одреда. Незванично
  • формирана ради формацијске попуне 19 дивизије јер је Седма далматинска ударна бригада 15. јуна ушла у састав 35. личке дивизије У њен састав ушла су три батаљона