Back

ⓘ Категорија:Ћелијски процеси
                                               

Апоптоза

Апоптоза је облик програмиране ћелијске смрти који се јавља у физиолошким и патолошким процесима у организму. Апоптоза је ограничена на појединачне ћелије, када сама ћелија спроводи програмирану смрт тј. извршава самоубиство и не јавља се запаљењска реакција. За разлику од ње код некрозе долази до смрти великог броја ћелија више различитих ткива, као последица дејства страних фактора, при чему се јавља запаљење.

                                               

Аутолиза

Аутолиза је процес разарања ћелије где ћелијски ферменти отапају саму ћелију и њену непосредну околину. Почиње већ када слаби циркулација, па је отежан транспорт распадних продуката метаболизма, смањења пХ и активацијом ћелијских ензима који оштећују ћелију и околно ткиво. Као оптимална температура за развој аутолитичних процеса сматра се од 37-40 степени целзијусових. Ниске температуре је спречавају. Најповољнији пХ је између 4 - 6.7, док алкалана реакција спречава аутолитичне процесе, када почињу процеси труљења. Најбрже се распадају ткива са најинтензивнијим метаболизмом. Везивно ткиво ...

                                               

Ћелијска деоба

Ћелија која је завршила интерфазу и припремила се за поделу на две нове ћелије, улази у деобу. Прокариотске ћелије се деле амитозом, док се еукариотске деле митозом или мејозом. Промене, које се у ћелији дешевају за време деобе, могу се уочити микроскопом што са променама током интерфазе није случај.

                                               

Ćelijski rast

Termin ćelijski rast se koristi u kontekstu ćelijskog razvića i ćelijske deobe. Kad se koristi u kontekstu ćelijske deobe, on se odnosi na rast ćelijskih populacija, gde jedna ćelija raste i deli se da bi se formirale dve "ćelije ćerke". Kas se koristi u kontekstu ćelijskog razvića, termin se odnosi na povećanje citoplazmične i organelske zapremine, kao i na povećanje količine genetičkog materijala nakon replikacije tokom S faze.

                                               

Dinamin

Dinamin je GTPaza odgovorna za endocitozu u eukariotskim ćelijama. Dinamini prvenstveno učestvuju u odvajanju novoformiranih vezikula od membrane jednog ćelijskog kompartmana, i njihovom usmeravanju i spajanju sa drugim kompartmanom. Oni posreduju endocitozu sa ćelijske površine, kao i sa Goldžijevog aprata. Dinamin učestvuje i nizu procesa deobe organela, citokineze i u pružanju otpora mikrobnim patogenim. Dinamin pripada dinaminskoj superfamiliji koja obuhvata klasične dinamine, dinaminu slične proteine, Mx proteine, OPA, mitofuzine, i GBP proteine. Dinamin je enzim sa 96 kDa. On je priv ...

                                               

Endocitoza posredovana receptorom

Endocitoza posredovana receptorom je proces kojim ćelije internalizuju molekule putem pupljenja usmerenog ka unutrašnjosti ćelijske membrane. Time se formiraju vezikule koje sadrže receptorske proteine.

                                     

ⓘ Ћелијски процеси

  • ћелијске деобе. Такође смањује се и концентрација фактора који инхибишу ћелијски циклус нпр. п27, а повећава концентрација фактора који спречавају апоптозу
  • Б - ћелијски рецептор БЦР је трансмембрански протеин на површини Б - ћелија. Б - ћелијски рецептор састоји се од молекула имуноглобулина који формирају протеин
  • физиолошке процесе ћелија као нпр. за мировни и акциони потенцијал. Концентрације неких супстанци су представљене у следећој табели: Ћелијска мембрана је
  • Konačno, signal uzrokuje ćelijsku promenu, bilu u DNK izražavanju u jedru ili u aktivnosti enzima u citoplazmi. Ovi procesi mogu da se izvrše u toku nekoliko
  • ускладиштене информације о грађи и функционисању ћелије. Једро регулише све процесе у ћелији, у њему се обавља и синтеза ДНК репликација и свих врста РНК
  • koja učestvuje u više ćelijskih procesa kao što su glukozni metabolizam, apoptoza, ćelijska proliferacija, transkripcija i ćelijska migracija. Akt1 učestvuje
  • ADP - riboznih grupa na protein. Te reakcije učestvuju u ćelijskoj signalizaciji i kontrolišu mnoge ćelijske procese uključujući DNK popravku i apoptozu. ADP - ribozilaciju
  • Sekundarne promene ćelijskog zida predstavljaju nova fizička i hemijska svojstva ćelijskog zida u procesu diferenciranja ćelije. Prvobitno pretežno celulozni
  • хијерархијски модел је више од поједностављавања хормонског сигналног процеса. Ћелијски примаоци одређеног хормонског сигнала уобичајено могу бити један од више
  • Ћелијски скелет цитоскeлет представља структуру изграђену од многобројних влакана и сићушних цевчица које прожимају читаву цитоплазму ћелије и дају јој

Users also searched:

...