Back

ⓘ Mikofenolat mofetil
Mikofenolat mofetil
                                     

ⓘ Mikofenolat mofetil

Mikofenolate mofetil, Mycophenolate mofetil je imunosupresant i prolek mikofenolne kiseline, koji se ekstenzivno koristi u transplantnoj medicini. Njegov mod akcije je reverzibilna inhibicija inozin monofosfat dehidrogenaze u biosintezi purina. MMF dejstvuje na selektivan de novo metabolički put koji je kritičan za limfocitnu proliferaciju i aktivaciju. Druge ćelije su u mogućnosti da obezbede purine putem separatnog puta i zato mogu da izbegnu efekat ovog leka. MMF je korisna alternativa azatioprinu kad Aza toksičnost sprečava upotrebu.

Hemijsko ime mikofenolat mofetila je 2-morpholinoethyl E-6-1.3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl-4-methyl-4-hexenoate. Negova empirijska formula je C 23 H 31 NO 7 i molekulska masa je 433.50. Mikofenolat mofetil je morfolinoetil ester mikofenolne kiseline, koji se koristi za maskiranje karboksilne grupe. Mikofenolat mofetil ima pKa vrednost od 5.6 za morfolino deo i 8.5 za fenolnu grupu.

                                     
 • превазилажењу платно - билансних тешкоћа земаља чланица. Mikofenolat mofetil енгл. Mycophenolate mofetil имуносупресант и пролек микофенолне киселине, који
 • kortikosteroidi inhibiraju sinrezu purina i pirimidina, npr. azatioprin, mikofenolat mofetil blokiraju molekule na površini T ćelija koji su uključeni u proces
 • proizvodeći ksantozin monofosfat, ključni prekurzor u metabolizmu purina. Mikofenolat mofetil je antimetabolit, antiproliferativni lek koji deluje kao inhibitor
 • može dovesti do eksesivne toksičnosti leka. Mada je znatno skuplji, mikofenolat mofetil se sve više koristi umesto azatioprina za organ transplantaciju
 • Antimetaboliti inhibitor sinteze purinа: Azatioprin  Mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil inhibitor sinteze pirimidina: Leflunomid  Teriflunomid antifolat:
 • Antimetaboliti inhibitor sinteze purinа: Azatioprin  Mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil inhibitor sinteze pirimidina: Leflunomid  Teriflunomid antifolat:
 • Antimetaboliti inhibitor sinteze purinа: Azatioprin  Mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil inhibitor sinteze pirimidina: Leflunomid  Teriflunomid antifolat:
 • Antimetaboliti inhibitor sinteze purinа: Azatioprin  Mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil inhibitor sinteze pirimidina: Leflunomid  Teriflunomid antifolat:
 • Antimetaboliti inhibitor sinteze purinа: Azatioprin  Mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil inhibitor sinteze pirimidina: Leflunomid  Teriflunomid antifolat:
 • Antimetaboliti inhibitor sinteze purinа: Azatioprin  Mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil inhibitor sinteze pirimidina: Leflunomid  Teriflunomid antifolat:
 • Antimetaboliti inhibitor sinteze purinа: Azatioprin  Mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil inhibitor sinteze pirimidina: Leflunomid  Teriflunomid antifolat: