Back

ⓘ Azatioprin
Azatioprin
                                     

ⓘ Azatioprin

Azatioprin je lek koji supresuje imunski sistem.

Azatioprin se koristi kod transplantacije organa i za tretiranje autoimunih bolesti. Neke od autoimunih bolesti su reumatoidni artritis, pemfigus, Inflamatorna bolest creva kao što je Kronova bolest i Ulcerozni kolitis, multipla skleroza, autoimuni hepatitis, atopični dermatitis i restriktivna bolest pluća.

Azatioprin ometa sintezu purina adenina i guanina, koji su neophodni za DNK sintezu. Inhibicija sinteze purina ima najjači efekat na brzo-rastuće ćelije, u koje spadaju T-ćelije i B-ćelije.

Azatioprin je prolek, koji se konvertuje u telu u aktivne metabolite 6-merkaptopurin 6-MP i 6-tioinosinsku kiselinu.

Azatioprin proizvodi više generičnih proizvodača. On se prodaje pod imenima.

                                     

1. Istorija

Azatioprin je uveo u kliničku praksu Sir Roj Kaln, britanski pionir u transplantaciji. On je sledio rad Sir Peter Medavara u kojem je otkrivena imunološka baza neprihvatanja transplantiranog tkiva i organa. Kaln je uveo 6-merkaptopurin kao eksperimentalni imunosupresant za transplantaciju bubrega. Kad je azatioprin bio otkriven, on ga je primenio kao manje toksičnu zamenu za 6-merkaptopurin. Dugo godina, dvojna terapija sa azatioprinom i steroidima je bila standard za antirejekcione režime, dok ciklosporin nije bio uveden u kliničku praksu takode Kalnov doprinos 1978 godine.

                                     

2. Mehanizam akcije

Azatioprin je inhibitor DNK sinteze. On se konvertuje u analog purina koji inhibira proliferaciju ćelija, posebno limfocita. On je efektivan kad se koristi sam, npr. kod odredenih autoimunih bolesti, ili u kombinaciji sa drugim imunosupresantima kod transplantacije organa.

                                     

3. Neposredne ili kratkotrajne nuspojave

Nuspojave nisu česte. Neke od poznatih nuspojava su mučnina, iscrpljenost, gubitak kose, i osip. Zato što azatioprin supresuje kičmenu moždinu, pacijenti postaju podložni infekcijama. Mere opreza trebaju biti preduzete kad se ovaj lek koristi sa purin analozima kao što je alopurinol. Enzim tiopurin S-metiltransferaza TPMT deaktivira 6-merkaptopurin. TPMT genski polimorfizam može dovesti do eksesivne toksičnosti leka.

Mada je znatno skuplji, mikofenolat mofetil se sve više koristi umesto azatioprina za organ transplantaciju, pošto u manjoj meri dovodi do supresije kičmene moždine i oportunističkih infekcija, i ima manju učestalost akutnih neprihvatanja organa. Azatioprin je još uvek veoma značajan.

                                     

4. Literatura

 • National Toxicology Program. "Azathioprine”. Substance Profiles, Report on Ccarcinogens Eleventh изд. U.S. Department of Health and Human Services. Архивирано из оригинала PDF на датум 30. 07. 2009. Приступљено 28. 06. 2010.
                                     

5. Spoljašnje veze

 • Medline Plus savet o Imuranu
 • Imuran
 • SAD Nacionalna biblioteka za medicinu: Informacioni portal za lekove - Azathioprine
 • Azasan
 • GSK monografija proizvoda za Imuran
                                     
 • enzimom S - metiltransferaza. 6 - Tiohanin 6 - TG 6 - Merkaptopurin 6 - MP Azatioprin AZA Sahasranaman S, Howard D, Roy S avgust 2008 Clinical pharmacology
 • purini su antimetaboliti koji imitiraju strukture metaboličkih purina. Azatioprin je važna imunosupresivna citotoksična supstanca. Ona je u širokoj upotrebi
 • Tioinozinska kiselina je intermedijar u metabolizmu azatioprina Azatioprin je imunosupresivni lek koji se koadministrira sa ciclosporinom i kortikosteroidima
 • citokine, npr. kortikosteroidi inhibiraju sinrezu purina i pirimidina, npr. azatioprin mikofenolat, mofetil blokiraju molekule na površini T ćelija koji su
 • većoj meri od drugih ćelija. Antimetaboliti mogu da oponašaju purin azatioprin merkaptopurin ili pirimidin, koji su gradivni blokovi DNK. Oni sprečavaju
 • Acetilsalicilna kiselina Ibuprofen Paracetamol Kodein Morfin Alopurinol Hlorokvin Azatioprin Hidroksihlorokvin Metotreksat Penicilamin Sulfasalazin Hlorfenamin
 • i zato mogu da izbegnu efekat ovog leka. MMF je korisna alternativa azatioprinu kad Aza toksičnost sprečava upotrebu. Hemijsko ime mikofenolat mofetila
 • познати радови укључују и истраживање развоја првог имуносупресивног лека, азатиоприна који се користи у борби против одбацивања у трансплантацији органа
 • ostalih ćelija ukljućujući i ćelije presadenog kalema. U tu grupu spadaju Azatioprin Prednizolon, Ciklosporin. Specifična imunosupresija u koju spadaju svi
 • slučaju autoimunih bolesti jetre, u terapiji se može primeniti prednizon i azatioprin U slučaju limfoma, opcije lečenja uključuju hemoterapiju sa jednim agensom
 • метотрексат, хлорохин, сулфасалазин, једињења злата, цитотоксични агенси - азатиоприн циклофосфамид, циклоспорин А, лефлуномид пенициламин. Најчешће се користи