Back

ⓘ Севаст
                                     

ⓘ Севаст

Севаст је била византијска титула, која је у доба Комнина уведена као висока дворска титула, али је касније изгубила на свом значају. Она се јавља у Бугарској и Србији, а коришћена је као основа за стварање других титула.

                                     

1. Титула севаста у Византији

Сам термин севаст, јавља се у текстовима на грчком језику, писаним у I и II веку и њиме је превођена римска титула август лат. augustus односно узвишени.

У византијском церемонијалу се јавља крајем XI века, када је цар Константин IX 1042 - 1055 своју љубавницу Склерину прогласио севастом. То звање је додељено и Комнинима Алексију и Исаку, као и нећаку патријарха Михајла Керуларија.

Реформом византијских титула, коју је спровео цар Алексије Комнин 1081 - 1118, термин севаст је искоришћен као основа за стварање највишихих титула севастократор, паниперсеваст и протосеваст, док је као титула био резервисан за припаднике племства, најчешће чланове владарске породице процењује се да је 90% севаста из тог доба, припадало породици Комнина.

Већ крајем XII века, титула севаста је изгубила на свом пређашњем значају. Током XIII и XIV века, титула севаста је додељивана командантима страних јединица у византијској војсци, а већ у XIV веку, спадала је међу ниже титуле и налазила се, у хијерархијском смислу, испод титуле друнгарија.

                                     

2. Титула севаста у другим државама

Титула севаста коришћена је и у суседним државама, под утицајем византијске културе. У Бугарској се јавља у XII веку и означава управника неке мање области, док се средњовековној Србији јавља у доба краља Милутина 1282 - 1321, а користи се за разне државне достојанственике.

                                     

3. Титуле са основом севаст

Титула севаст је послужила као основа за стварање читавог низа других титула:

  • Паниперсеваст
  • Протопансевастоипертат
  • Севастократор
  • Пансеваст
  • Севастоипертат
  • Пансевастоипертат
  • Протосеваст