Back

ⓘ Категорија:Хемијска синтеза
                                               

Hemijska ligacija

Hemijska ligacija je set tehnika koje se koriste za stvaranje dugačkih peptidnih ili proteinskih lanaca. To je drugi stepen u konvergentnom pristupu. Prvo se manji peptidi sa 30-50 aminokiselina pripreme konvencionalnom hemijskom sintezom peptida. Oni su potpuno nezaštićeni. Hemijska ligacija je tehnika povezivanja tih peptida putem hemoselektivnih reakcija da bi se dobio jedinstven proizvod, obično u vodenom rastvoru. Sa nekoliko uzastopnih povezivanja, proteini do 200-300 aminokiselina se mogu proizvesti.

                                               

Hemijska sinteza

Hemijska sinteza je namensko izvršavanje hemijskih reakcija s ciljem formiranja jednog ili više proizvoda. Ovaj proces tipično obuhvata niz fizičkih i hemijskih manipulacija. Pod modernim laboratorijskim uslovima, hemijski sintetički procesi su ponovljivi i pouzdani. Hemijska sinteza počinje sa selekcijom jedinjenja koja se nazivaju reagensi ili reaktanti. Razni tipovi reakcija se mogu primeniti u sintezi produkata, ili intermedijara. Da bi došlo do reakcije neophodno je da se reaktanti pomešaju u reakcionom sudu kao što je hemijski reaktor ili jednostavni balon. Kod mnogih reakcija je neo ...

                                               

Konvergentna sinteza

U hemiji konvergentna sinteza je strategija čiji objektiv je poboljšanje efikasnosti multi-stepene hemijske sinteze, najčešće u oblasti organske sinteze. U linearnoj sintezi sveukupni prinos brzo opada sa svakom subsekventnom reakcijom: A → B → C → D Pretpostavimo da je prinos 50% za svaku reakciju. Sveukupni prinos proizvoda D je samo 12.5 % počevši od A. U konvergentnoj sintezi A → B 50% C → D 50% B + D → E 25% ukupni prinos E 25% je znatno bolji. Konvergentna sinteza se primenjuje u sintezi kompleksnih molekula vidi totalna sinteza i obuhvata spajanje fragmenta i nezavisnu sintezu.

                                               

Prekurzor (hemija)

U hemiji, prekurzor je jedinjenje koji učestvuje u hemijskoj reakciji kojom se proizvodi neko drugo jedinjenje. U biohemiji se termin prekurzor specifično koristi za hemijsko jedinjenje koje prethodi drugom jedinjenju u metaboličkom putu.

                                               

Veštačka sinteza gena

Veštačka sinteza gena je proces sinteze gena in vitro bez korišćenja DNK uzorka kao inicijalnog templeta. Jedan od glavnih metoda je oligonukleotidna sinteza iz digitalnih genetičkih sekvenci i naknadno spajanje proizvedenih fragmenata. U kontrastu s tim prirodna replikacija DNK zahteva postojanje DNK templeta za sintezu nove DNK.

                                     

ⓘ Хемијска синтеза

 • Asimetrična sinteza enantioselektivna sinteza hiralna sinteza stereoselektivna sinteza je organska sinteza kojom se uvodi jedan ili više hiralnih centara
 • Hemijska sinteza je namensko izvršavanje hemijskih reakcija s ciljem formiranja jednog ili više proizvoda. Ovaj proces tipično obuhvata niz fizičkih i
 • Organska sinteza je grana hemijske sinteze sa fokusom na sintezi organskih jedinjenja putem organskih reakcija. Organski molekuli su često veoma kompleksni
 • Polusinteza ili parcijalna hemijska sinteza je tip hemijske sinteze koji koristi jedinjenja izolovana iz prirodnih izvora npr. biljne materijale, ili
 • sinteza gena je proces sinteze gena in vitro bez korišćenja DNK uzorka kao inicijalnog templeta. Jedan od glavnih metoda je oligonukleotidna sinteza koja
 • konvergentna sinteza je strategija čiji objektiv je poboljšanje efikasnosti multi - stepene hemijske sinteze najčešće u oblasti organske sinteze U linearnoj
 • 30 - 50 aminokiselina pripreme konvencionalnom hemijskom sintezom peptida. Oni su potpuno nezaštićeni. Hemijska ligacija je tehnika povezivanja tih peptida
 • ISBN 978 - 0 - 19 - 850346 - 0. Donald Voet Judith G. Voet 2005 Biochemistry 3 изд. Wiley. ISBN 9780471193500. Hemijska sinteza Derivat hemija Metabolizam
 • Синтеза протеина је процес којим ћелија гради протеине. Понекад се термин употребљава када се говори о транслацији, али је пракса да се употребом термина
 • егзотермне реакције. Хемијске реакције које се одигравају са везивањем топлоте називају се ендотермне реакције. Ако је хемијска реакција у једном смеру
 • proces koji je suprotan hemijskoj sintezi Hemijska dekompozicija je često neželjena hemijska reakcija. Stabilnost, koju hemijsko jedinjenje ima pod normalnim