Back

ⓘ Категорија:Хемијско инжењерство
                                               

Hemijsko inženjerstvo

Hemijsko inženjerstvo je inženjerska disciplina koja se oslanja na fundamentalna znanja iz hemije, fizike i matematike. Ono što hemijsko inženjerstvo čini drugačijim od drugih inženjerskih disciplina je rešavanje problematike hemijskih procesa. Ovo podrazumeva industrijske procese u kome se odigravaju hemijske ili fizičke separacije materije, kao i hemijske reakcije. Hemijsko inženjerstvo kao multidisciplinarna struka koja obuhvata sledeće naučne oblasti: Postoje tri osnovna tipa hemijskih inženjera koji odražavaju vrte posla: Inženjer u pogonu - je najčešći slučaj. Ovaj tip inženjera nepo ...

                                               

Динамика флуида

У физици, динамика флуида је област механике флуида која се бави протоком флуида. Она је природна наука флуида у кретању. Она има више подобласти, као што су аеродинамика и хидродинамика. Динамика флуида има широк опсег примена, укључујући прорачун сила и момената на авиону, утврђивање брзине протока масе нафте кроз цевовод, предвиђање временских прилика, разумевање небула у међузвезданом простору, као и моделовање детонација фисионог оружја. Неки од њених принципа се чак користе и у саобраћајном инжењерству, при чему се саобраћај третира као континуално поље. У механици чврстих тела изуча ...

                                               

Клаузијус-Клаперон однос

Клаузијус-Kлаперон однос, назван по Рудолфу Клаузијусу и Емилу Клаперону, је начин карактеризације неконтинуираног фазног прелаза између две фазе материје једног саставног дела.

                                               

Koeficijent emisije ugljen-dioksida

Koeficijent emisije ugljen-dioksida je koeficijent koji pokazuje koliko se ugljen-dioksida oslobada sagorevanjem odredene vrste goriva, po jedinici tako dobijene količine toplote. Izračunava se kao K E C O 2 = 3, 67 g C H {\displaystyle \mathrm {KE_{CO_{2}}} =3,\!67\,{\frac {\mathrm {g_{C}} }{\mathrm {H} }}} gde su: Sadržaja ugljenika u tom gorivu, Potpunosti sagorevanja ugljenika. g C - sadržaj ugljenika u gorivu (bezdimenzioni broj u jedinicama. Pošto se u izračunavanju može upotrebiti gornja ili donja toplotna moć, pri navodenju vrednosti KE CO 2 mora se naglasiti koja je od njih upotre ...

                                               

Prenos toplote

U prirodi se stalno dolazi do prenosa toplote sa jednog mesta na drugo. Dve osnovne fizičke veličine koje odreduju razmenu toplote izmedu dva tela su: količina toplote i temperatura. Dok količina toplote koju telo poseduje predstavlja prost zbir kinetičke energije svih molekula tela, temperatura je odraz intenzivnosti njihovog kretanja. Dva tela u fizičkom kontaktu razmenjuju energiju sve dok se intenzivnost kretanja njihovih molekula ne izjednači. Kažemo da je temperaturna razlika dva tela pogonska sila za razmenu toplote medu njima. Toplota spontano – prirodnim putem, uvek prelazi s tela ...

                                               

Reakciono inženjerstvo

Reakciono inženjerstvo ili inženjerstvo hemijskih reakcija je skoro isključivo oblast interesovanja hemijskih inženjera. Ova oblast nauke koristi eksperimentalna saznanja o kinetici hemijskih reakcija da bi predvidela brzinu reakcije i reakcionu ravnotežu na različitim uslovima, a u cilju da se projektuje povoljan hemijski reaktor za željenu hemijsku reakciju. Osnovne oblasti istraživanja reakcionog inženjerstva su sledeće: Idealni hemijski reaktori Uticaj temperature i pritiska na brzinu reakcije Mehanizmi hemijskih reakcija Hemijska kinetika Projektovanje idealnih hemijskih reaktora za p ...

                                     

ⓘ Хемијско инжењерство

 • Hemijsko inženjerstvo je inženjerska disciplina koja se oslanja na fundamentalna znanja iz hemije, fizike i matematike. Ono što hemijsko inženjerstvo
 • Reakciono inženjerstvo ili inženjerstvo hemijskih reakcija je skoro isključivo oblast interesovanja hemijskih inženjera. Ova oblast nauke koristi eksperimentalna
 • завршене друге године врши избор једног од модула: Хемијско процесно инжењерство и технологија Инжењерство заштите животне средине Прехрамбена технологија
 • члан и један од оснивача Европске федерације за хемијско инжењерство Правни претходник Савеза хемијских инжењера Србије, Савез хемичара и технолога Југославије
 • Историја инжењерства Инжењерство је постојало од древних времена, када су људи развили изуме као што су клин, полуга, точак и котурача. Термин инжењерство је
 • инжењерство Хемијско инжењерство са модулима: Хемијско - процесно инжењерство Нафтно - петрохемијско инжењерство Еко - енергетско инжењерство Инжењерство материјала
 • из земље и иностранства хемијско и биохемијско инжењерство процесно инжењерство инжењерство заштите животне средине инжењерство материјала фармацеутско
 • биохемијско инжењерство и биотехнологија. У оквиру одсека хемијско инжењерство налазе се пододсеци фармацеутско инжењерство органска хемијска технологија
 • Процесно инжењерство се фокусира на дизајн, операције, контроле и оптимизацију хемијских физичких и биолошких процеса. Процес техника обухвата широк
 • Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство Хемијско и биохемијско инжењерство Фармацеутско - козметичко инжењерство Прехрамбено инжењерство Текстилно
 • u industriji istorijski je iz disciplina fizike, hemijskog inženjerstva i rudarstvenog inženjerstva Kasniji razvoj uvežbavanja obično rade naftne kompanije