Back

ⓘ Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа
                                     

ⓘ Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа

Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа или Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске, је званична управна институција Републике Српске и организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске. Завод је основан 1976. године у Југославији као регионални завод. Републички ниво и садашњи назив је званично добио одлуком Владе Републике Српске 1995. године.

                                     

1. Надлежност и значај

Завод евидентира, штити и води централни регистар културних, историјских и природних споменика на читавој територији Републике Српске. Рад овог републичког завода финансира Влада Републике Српске из властитог буџета. Сједиште републичког Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске се налази у Улици Вука Караџића број 4. у Бањој Луци.

                                     

2. Збирке и фондови завода

Поред тога што је завод надлежан за физичку обнову споменика културе, односно културног и историјског насљеђа Републике Српске, а у зависности од властитих финансијских могућности, завод се бави и евидентирањем, прикупљењем докумантације, документованом процјеном културних и природних добара, те проглашавањем споменика културе Републике Српске. Сва прикупљена документација која се односи на културно и историјско благо Републике Српске, а укључује документе, планове, фотографије, се чува у збиркама завода.

 • Збирка штампаног материјала - библиотека и хемеротека
 • Збирка фототечког материјала - фототека
 • Збирка писаних докумената - досијеа
 • Збирка планова - планотека
                                     

3. Задужења завода

Основни задатак завода је да евидентира, заштити, и води централни регистар културних, историјских и природних споменика Републике Српске на читавој њеној теротирији. Између осталог, завод врши теренско истраживање и процјену стања непокретних архитектонских структура, односно сакралних и других објеката, археолошких налазишта, објеката народног градитељства од културне и историјске вриједности, затим јавних споменика, гробаља, природних богатстава и просторних цјелина од значаја за Републику Српску и њено културно-историјско насљеђе. Завод има задатак да врши промоцију културног, историјског и природног блага и насљеђа Републике Српске.

 • Заштита културног и природног насљеђа
 • Очување културног и природног насљеђа
 • Остале активности
                                     

4. Организација завода

Директор завода је Слободан Наградић.

 • Одјељење за заштиту природног насљеђа
 • Одјељење за конзерваторско - рестаураторске послове
 • Одјељење за истраживање, валоризацију и документацију
 • Одјељење за заједничке послове

У саставу главног одјељења које се налази у Бањој Луци, дјелују још двије подручје јединице које су распоређене по територијалном принципу широм Републике Српске:

 • Подручна јединица Пале
 • Подручна јединица Требиње
                                     

5. Извори

 • Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске језик: српски
 • Агенција за информационо друштво Републике Српске: Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске језик: српски
 • Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске: Заштита спелеолошких објеката Републике Српске језик: српски
                                     
 • брана Клиње је културно - историјски споменик и под заштитом је државе. Гацко Језеро Клиње Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 2015 Измјена
 • на списку строго заштићених дивљих врста. Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа Републике Српске: Прелиминарна листа птица
 • Археолошка налазишта на Зупцима и њихово окружење Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа Републике Српске В. Радимски, Градина
 • бетонски мост преко кога се одвија саобраћај. Списак непокретних културно - историјских добара Републике Српске Требиње Мост Мостаћи Херцеговина Портал Република
 • природе Орјен ново заштићено подручје Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа Приступљено 7. 11. 2020. Службени гласник
 • локалитету. Представници Републичког завода за заштиту културно - историјског и природног насљеђа Републике Српске и општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево
 • Gradevinskoj školi, a od 1977. godine radi u Zavodu za zaštitu kulturno - istorijskog i prirodnog nasljeda u ovom gradu, gdje ostaje zaposlena sljedećih
 • бр. 1, Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа Републике Српске, Бања Лука, 1998, 55 - 58. Средњи век Косова и Метохије
 • почет у јуну 2018. године уз стручну помоћ Републичког завода за заштиту културно - историјског и природног насљеђа РС када се успјешно проводи рестаурација
 • Археолози Републичког завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа су 2013. године потврдили љетопис рогатичке цркве и народно предање о постојању

Users also searched:

...