Back

ⓘ Категорија:Хеминформатика
                                               

ChEMBL

ChEMBL ili ChEMBLdb je manualno pripremljena hemijska baza podataka bioaktivnih molekula sa osobinama sličnim lekovima. ChEMBL održava Evropski Bioinformatički Institut, koji je baziran na Velkom Trustovom genomskom kampusu, u Hinkstonu, VB. Ova baza podataka je originalno bila poznata kao StARlite i razvijena od strane farmaceutske kompanije Galapagos NV. EMBL je ovu kolekciju kupila 2008. uz finansijsku pomoć Velkom Trusta. To je dovelo do formiranja ChEMBL hemogenomske grupe na EBI-u.

                                               

Klasifikacija enzima

EC broj, broj enzimske komisije, je numerička klasifikaciona šema za enzime, koja je bazirana na hemijskim reakcijama koje oni katalizuju. U ovom sistemu enzimske nomenklature, svaki EC broj je asociran sa preporučenim imenom respektivnog enzima. Striktno govoreći, EC brojevi ne specifiraju enzime, nego enzimom katalisane reakcije. Ako različiti enzimi na primer iz različitih organizama katalizuju istu reakciju, oni dobijaju isti EC broj. U kontrastu sa tim, UniProt identifikatori jedinstveno specificiraju protein na osnovu njegove aminokiselinske sekvence.

                                               

Heminformatika

Termin Hemoinformatika je definisao F.K. Braun 1998. godine. Hemoinformatika je kombinovanje informacionih resursa koja pretvara podatke u informaciju, i informaciju u znanje, sa namerom donošenja boljih odluka brže u oblastima identifikacije i optimizacije vodećih jedinjenja. Od toga vremena, oba pravopisna oblika su bila u upotrebi. Dok je termin heminformatika prilično ustaljen, Evropska Akademija je izabrala 2006. godine termin hemoinformatika. Skorašnje uspostavljanje heminformatičkog žurnala engl. Journal of Cheminformatics daje jak podsticaj kraćoj varijanti termina.

                                               

Hemogenomika

Hemogenomika, ili hemijska genomika, je sistematsko testiranje namenskih hemijskih kolekcija malih molekula na pojedinačnim familijama bioloških meta sa ultimatnim ciljem da se identifikuju novi lekovi i biološke mete lekova. Tipično su pojedini članovi ciljne kolekcije dobro okarakterisani tako da su poznate funkcije njihove bioloških mete, kao i jedinjenja koja modulišu te funkcije. Za druge članove ciljne familije često nije poznata funkcija i nisu utvrdeni ligandi, npr. slučaj orfan receptora. Putem identifikacije aktivnih jedinjenja koja modulišu dejstvo manje poznatih članova biološk ...

                                               

Senzitivnost i specifičnost

Senzitivnost i specifičnost su statističke mere učinka binarnog klasifikacionog testa. Ovaj termin je poznat u statistici i pod nazivom klasifikaciona funkcija: Sensitivnost izražava proporciju pozitivnih ishoda koji su korekno identifikovani kao takvi e.g., procenat bolesnika koji su korektno identifikovani da su oboleli. Specifičnost takode poznata kao istinski negativna stopa je mera proporcije negativnih ishoda koji su korektno identifikovani kao takvi e.g., procenat zdravih ljudi koji su korektno identifikovani kao oni koji nisu oboleli. Senzitivnost kvantifikuje izbegavanje lažno neg ...

                                     

ⓘ Хеминформатика

  • Heminformatika isto poznata kao hemoinformatika i hemijska informatika je upotreba kompjutera i informacionih tehnika na probleme u oblasti hemije. Te
  • Lipinskijevo pravilo petice Biofarmaceutski klasifikacioni sistem Heminformatika Chemistry Development Kit JOELib Ertl, P., Rohde, B., Selzer, P. Fast
  • farmakoforni model sadrži hidrofobne prostore i vektore vodoničnih veza. Heminformatika Farmaceutska hemija Odnos strukture i aktivnosti QSAR Wermuth, C.G.
  • optimizovati koristeći tehnike racionalnog dizajna leka. Bioinformatika Heminformatika Razvoj leka Otkrivanje leka Medicinska hemija Madsen, Ulf Krogsgaard - Larsen
  • omogućile dugotrajnije simulacije molekulske dinamike. Pored toga, heminformatika koristi još više empirijske i računski dostupnije metode kao što su
  • rečima, varijabilnost merenja nezavisnu od ispravnosti modela. ADME Heminformatika Farmakokinetika Farmakofor Nantasenamat C, Isarankura - Na - Ayudhya C
  • Internacionalni hemijski identifikator InChI je tekstualni identifikator hemijskih supstanci. On je dizajniran da bude standard kodiranja molekulske
  • EC broj, broj enzimske komisije engl. Enzyme Commission number je numerička klasifikaciona šema za enzime, koja je bazirana na hemijskim reakcijama
  • SMILES, ili pojednostavljena molekulska specifikacija inputnih linijskih podataka engl. simplified molecular input line entry specification je specifikacija