Back

ⓘ Antidoping agencija Republike Srbije
                                     

ⓘ Antidoping agencija Republike Srbije

Antidoping agencija Republike Srbije je državna ustanova Republike Srbije osnovana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, usvojenim 14. novembra 2005. godine, koja kao poverene poslove obavlja doping kontrolu na teritoriji Republike Srbije. Donošenjem Zakona o potvrdivanju medunarodne konvencije protiv dopinga u sportu u maju 2009. zakonski i podzakonski akti vezani za doping u Republici Srbiji usaglašeni su sa Svetskim antidoping kodeksom.