Back

ⓘ Non nobis solum
                                     

ⓘ Non nobis solum

Non nobis solum је мото на латинском језику. Чест облик је и Non nobis, sed omnibus. То значи да људи треба да допринесу општој добробити човечанства, без обзира на сопствене интересе.

Мото потиче од сентенце у Цицероновом најутицајнијем филозофском делу, његовој расправи О дужности лат. De Officiis. Пуна Цицеронова реченица гласи Non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici, Цицерон De officiis, 1:22. Реченица је, како Цицерон сам каже, буквалан превод из Платоновог Писма Архиту Цицерон повезује овај концепт са стоичким идеалом космополитизма, према којем су сви људи у природном сродству са свим другим људима и треба да "допринесу општем добру кроз размену добрих дела officia, и давањем и примањем".