Back

ⓘ Географски атлас
                                               

Ђердапска речна управа

Ђердапска речна управа формирана је 1950. године, са седиштем у Текији, преузела је управу пловидбе у сектору Ђердапа, од Великог Градишта до Кладова. Прво, као Ђердапска администрација, а од 1950. године као управа, обезбеђивала је пловидбу, извршавала хидротехничке и друге радове у Ђердапу, организовала пилотску службу за спровођење бродова лоцови и доносила правилнике о режиму пловидбе кроз клисуру. Сви бродарци били су дужни да поштују строги режим пловидбе. Ноћна пловидба била је изузетно ретко одобравана. Управа је наплаћивала таксе из којих су формирани годишњи буџети, коришћени за ...

Географски атлас
                                     

ⓘ Географски атлас

Атлас је збирка астрономских и географских карата правилно сређених у садржајну целину. Назив је добио по митолошком бићу Атласу који се јавља у 16. веку на насловној страници Меркаторове збирке карата). Поред географског атласа постоји и енциклопедијски атлас који представља збирку таблица, графикона и илустрација из области ботанке, зоологије, медицине и др.

                                     

1. Историја

Прву књигу која садржи географске карте и која би се могла сматрати атласом је саставио антички географ Клаудије Птолемеј у Александрији око 150. године. Тај атлас је доживео поновно издање у Болоњи 1477. године. Један од само неколико преосталих примерака тог атласа се данас чува у фрањевачком самостану на Кошљуну. Први модерни атлас је саставио белгијски географ Абрахам Ортелиус 1570. године. Назвао га је Theatrum Orbis Terrarum и садржавао је 53 географске карте које су приказивале цели тада познати свет. Име атлас је увео познати белгијски географ и картограф Герхард Меркатор који је израђивао прецизне карте света и подстакао Ортелиуса на израду атласа, а први такав атлас је издао 1595. Пре се сматрало да је име дао према диву Атласу из грчке митологије, али се данас сматра да је име дао према Мауританијском краљу Атласу.

                                     

2. Врсте атласа

Атласе можемо поделити у различите категорије по различитим критеријумима. Прва димензија по којој се поделити је у односу на врсти медијума, па тако разликујемо штампани и атлас у електронском формату. С обзиром на знање и вештине корисника или према употреби делимо их на школски атлас, кућни атлас и атлас за планирање. Атласе у односу на обимности садржаја и величину можемо поделити на атлас света, атлас континента, атлас држава и атлас градова. Према обимности тема које обрађује, разликујемо општи атлас и тематски атлас. Општи атлас садржи углавном физичке карте, док је тематски атлас посвећен једној теми, па разликујемо историјске атласе, атласе природе, атласе анатомије итд.