Back

ⓘ Узорци структуре
                                     

ⓘ Узорци структуре

У софтверском инжењерству, узорци структуре су пројектни узорци који олакшавају дизајн тако што идентификују лаке начине остваривања веза међу различитим ентитетима.

Примери узорака структуре су:

 • Адаптер: Конвертује интерфејс класе у други интерфејс који клијенти очекују. Адаптер омогућава рад заједно класа које иначе то не би могле због различитог интерфејса.
 • Мува: Дељење малих објеката без стања да би се избегла хиперпродукција објеката.
 • Композиција: Компонује објекте у структуру стабла хијерархија целина-део. Композиција омогућава клијентима да униформно третирају и индивидуалне објекте и њихове композиције.
 • Декоратер: Динамички додаје могућности неком објекту. Декоратер представља флексибилну алтернативу извођењу за проширивање функционалности.
 • Фасада: Пружа јединствен интерфејс скупу различитих интерфејса неког подсистема. Фасада дефинише интерфејс вишег нивоа да би се подсистем лакше користио.
 • Мост: Раздваја апстракцију од њене имплементације да би се могле независно мењати.
 • Прокси: Реализује замену сурогат другог објекта који контролише приступ оригиналном објекту.
                                     
 • поређењу сеизмичке структуре океанске коре са лабораторијски одређеним брзинама сеизмичких таласа на узорцима познатог састава, и узорцима прикупљених са
 • нови узорци који стигну уписују преко најстаријих главно складиште код бафера са ограниченим меморијским простором кеш меморија ефикасна структура фиксног
 • kontrolisanom uzorku, ali takode mogu da budu forenzički ili paleontološki uzorci koji su se degradirali prirodnim putem. Donald Voet Judith G. Voet 2005
 • se izdvoje pogodni uzorci medusobno se uporeduju, i traže se prepoznatljivi obrasci koji se ponavljaju. Dakle, potrebno je da uzorci budu što različitiji
 • осећа се рафинираност кроз одмерено манипулисање колоритом и валером. Узорци које је на тај начин постизао, су развијани у смислу ограниченог просторног
 • концепт у смислу људског коришћења концепта. Концепти у NLP - у су примери узорци генеричких људских концепата. Свака реченица у NLP програму је или 1
 • мозаици витражи испод лукова, лучни улази у просторије итд. Цела структура је декорисана разним узорцима и осветли се по ноћи на различите начине. Испод грађевине
 • класификација Морфологија и физиологија Култура и услови раста Изолација, узорци и информације о окружењу Апликација и интеракција Молекуларна биологија
 • industrijski nepolarni rastvarač. On ima miris sličan etru mada su industrijski uzorci tipično kontaminirani nečistoćama lošeg mirisa, kao što je karbonil sulfid

Users also searched:

...