Back

ⓘ Исхрана коза у лактацији
                                     

ⓘ Исхрана коза у лактацији

Крива лактације коза је слична кривој код крава, мада коза достиже своју максималну дневну млечност око 4 недеље након партуса. Опадање млечности износи око 2.5% недељно. У бројним случајевима крива лактације у коза је релативно равна. Стрмија крива лактације се може остварити као резултат адекватне исхране у току периода засушења и ране лактације.

Висока производња млека захтева велико конзумирање хранљивих материја у току ране лактације, при чему треба да буде најмање 40-50% кабастих хранива у оброку. Као и краве, тако и козе високе млечности испољавају тенденцију губитка телесне масе у току ране фазе лактације 80-100 g/дан, мада је у коза мање него у крава присутна тенденција одржавања високе дневне млечности на рачун разградње телесне масе. Зато коза знатно брже реагује на промене у обезбеђењу материја од краве.

Максимална дневна млечност пик лактације обично се јавља пре појаве максималног апетита, који се може достићи тек са 10 недеља иза јарења. Зато је важно осигурати у раној фази лактације оброке који садрже довољно високу концентрацију хранљивих материја, која обезбеђује високу производњу млека са релативно малим губитком у телесној маси. Оброке треба формулисати у складу са генетским потенцијалом козе за производњу млека.

У производњи млека циљ треба да буде просечна производња по једној кози од 1000 литара у току лактације. Код санске расе коза млеко треба да садржи више од 3.5% масти и више од 3.2% протеина. Да би се остварио овај циљ неопходно је обезбедити довољне количине кабастих хранива високог квалитета, тако да су допунска хранива потребна само у току ране и средње фазе лактације.

За постизање максималне производње квалитетног млека потребно је предузети следеће:

  • У току једног обеда не треба да буде више од 0.5 килограма концентрата.
  • Обезбедити различита хранива којима ће се стимулисати апетит коза.
  • Обезбедити адекватну исхрану коза при крају гравидитета, ради избегавања прехрањености или потхрањености животиња. Ово се може остварити коришћењем кабастих хранива високог квалитета и увођењем оброка за лактацију пре јарења.
  • Концентрована хранива треба постепено уводити у оброк у току 4-6 недеља након јарења.
  • Максимално конзумирање кабасте хране остварити обезбеђењем квалитетне кабасте хране, давањем свеже кабасте хране неколико пута у току дана.

Ако се располаже довољним количинама кабасте хране високог квалитета, она се може давати по вољи ad libitum уз употребу истих дневних количина концентрата у току лактације. Различита млечност има за последицу и конзумирање различитих количина кабасте хране, тако да је при већој млечности и већи капацитет за конзумирање овакве хране.

Users also searched:

...