Back

ⓘ Љубисав Марковић
Љубисав Марковић
                                     

ⓘ Љубисав Марковић

Љубисав Марковић, Проф. др био је југословенски и српски економиста, од 1975. до 1977. декан Факултета политичких наука Универзитета у Београду, као и од 1963. до 1969. редовни професор на Факултету политичких наука у Београду.

                                     

1. Биографија

Докторирао је на Економском факултету Свеучилишта у Загребу и аутор је бројних научних и стручних књига. Утемељио је економске предмете на Високој школи политичких наука, који су пренети и на Факултет политичких наука. Захваљујући њему, Факултет је,поред предмета Политичка економија, имао и Савремену политичку економију и Савремене економске системе, Привредни систем СФРЈ, Економију Југославије и Међународне економске односе. То је била економска вертикала на Факултету која је дала солидна знања из економске науке, односно економских дисциплина битних за политичку науку. Професор др Љубисав Марковић заслужује истакнуто место међу утемељивачима политичких наука на Високој школи и Факултету политичких наука. Он ће остати упамћен као професор Политичке економије и угледни истраживач социјалистичко-самоуправне праксе у привредној сфери.

Носилац је Партизанске споменице 1941. године. Од 1963 до 1967 је био члан економског савета Савезног извршног већа Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Живео је све до своје смрти са својом супругом Миленом рођеном Бојић у Београду. Има двоје деце, Јелку Марковић Ћилерџић и Душана Марковића као и унуку Евангелину Михајловић и унука Адама Марковића. Говорио поред српског језика руски, немачки и енглески. Његово дело обухвата 66 радова у 130 публикација на 5 језика и 244 фонда библиотеке широм света.

                                     

2. Библиографија

 • Друштвено-економски систем Говори и чланци, Култура,Београд, 1964., ред. Професор др Љубисав Марковић, Милентије Поповић, Радослав Ратковић 1964. OCLC 254274289. стр. 400.
 • Развој економских односа у Југославији, Неолит, Београд, 1957., Професор др Љубисав Марковић 1957. OCLC 453170865. стр. 41.
 • Економски поредак, Научна књига, Београд, 1992. Коаутор: проф. Љубисав Марковић. Стр. 398, ISBN 86-23-04101-1
 • Непосредна социјалистичка демократија, Култура, Београд, 1966., Професор др Љубисав Марковић 1966. OCLC 252867607. стр. 385.
 • Закон акумулације и економска функција савремене државе, Култура, Београд, 1961., Професор др Љубисав Марковић 1961. OCLC 24447045. стр. 203.
 • Економија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996. Коаутор: проф. Љубисав Марковић. Стр. 614. ISBN 978-86-17-04914-8.
 • Економски систем: рани социјализам, Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд, 1971., Професор др Љубисав Марковић 1971. OCLC 14755375.
 • Политичка економија: уџбеник за гимназију,Загреб, 1962., Професор др Љубисав Марковић 1962. OCLC 441352177. стр. 171.
 • Титова мисао - наш пут, Савремена администрација, Београд, 1978., Професор др Љубисав Марковић 1978. OCLC 4778451. стр. 476.
 • Основи политичке економије., Народна просвјета, Сарајево, 1957., Професор др Љубисав Марковић 1957. OCLC 13152114.
 • Политичка економија: зборник радова, Неолит, Београд, 1961., Професор др Љубисав Марковић, Слободан Глигоријевић ет ал 1961. OCLC 852727461. стр. 325.
 • Економски систем и економска политика Југославије, РАД, Београд, 1962., Професор др Љубисав Марковић 1962. OCLC 17658221.
 • Савремени трендови, самоуправљање, економија, Институт за политичке студије, Београд, 1981., Професор др Љубисав Марковић 1981. OCLC 16087777. стр. 508.
 • Основни појмови и закони политичке економије, Цанкарјева заложба, Љубљана, 1960., Професор др Љубисав Марковић 1960. OCLC 439374606. стр. 434.
 • Водич кроз дела Маркса, Енгелса и Лењина, Цанкарјева заложба, Љубљана, 1959., Професор др Љубисав Марковић 1959. OCLC 439898432. стр. 66.
 • Економија Југославије: Прилози за студије, Научна књига, Београд, 1979., Професор др Љубисав Марковић 1979. OCLC 12434266.
 • Социјалистичка самоуправна економија., Институт за политичке студије, Факултет политичких наука - Сектор за идеолошко-политичко образовање, Београд, 1973., Професор др Љубисав Марковић 1973. OCLC 7835213.
 • Разматрања о питањима савременог друштва, Неолит, Београд, 1964., Професор др Љубисав Марковић, Милентије Поповић 1964. OCLC 468457215. стр. 278.
 • Капитализам и његова криза, Издавачко предузеће "РАД",Београд, 1959., Професор др Љубисав Марковић 1959. OCLC 51778424. стр. 45.
 • О комунистичком друштву., Народна књига, Београд, 1959., Професор др Љубисав Марковић 1959. OCLC 77957070.
 • Социјалистичко самоуправно предузеће: теоријско-методолошки аспект, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, Београд, 1975., Професор др Љубисав Марковић 1975. OCLC 30911668.
 • Интереси, нација, политика, Институт за политичке студије, Београд, 1981., Професор др Љубисав Марковић, Најдан Пашић 1981. OCLC 16088253. стр. 545.
                                     
 • Љубисав Марковић диригент, ученик Јосипа Славенског, био је један од оснивача Средње музичке сколе Михајло Вукдраговић у Шапцу, бака Вера Марковић
 • политиколог Милован Дрецун, новинар, војнополитички аналитичар, и политичар Љубисав Марковић некадашњи декан Портал Београд Факултет политичких наука Универзитета
 • проф. Љубисав Марковић Стр. 398, ISBN 86 - 23 - 04101 - 1 Економија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996. Коаутор: проф. Љубисав Марковић Стр
 • Пеливановић пред. прим. суда. За срез параћински: Алекса Петковић, трговац Љубисав Радуловић, кмет За срез ресавски: Димитрије Јовановић, трговац Милован
 • Јордана Марковић Доњи Душник, 1953 српски је лингвиста и универзитетски професор у пензији. Основну школу завршила је у Великом Крчимиру, средњу у Нишу
 • Јелисавета Марковић 1876 - 1966 преводилац, награђена 1956. године Михајло Марковић 1923 - 2010 филозоф награђен 1962. године Оливера Марковић 1925 - 2011
 • филмовима Загонетне варијације као писац Абел Знорко, Тридесетдва квадрата као Љубисав и ТВ филму Акција Тигар, где се појавио у улози Милуна Петковића. Као Божидар
 • Крашовец, др Рихард Ланг, др Милош Мацура, др Иван Максимовић, др Љубисав Марковић др Коста Михајловић, др Кирил Милковски, др Стојан Новаковић, Светолик
 • Светомир Арсић Басара, Живорад Циглић Цигла, Љубисав Милуновић, Саша Марјановић, Славко Крунић и Бранислав С. Марковић 2010. Драган Дејановић, Јелена Трајковић
 • Дезертер 3.12.2018 Бојана Андрић - драмататург Часлав Поповић - копродуцент Љубисав Ђорђевић Витомир Адамовић Радивоје Андрић - асистент режије Богдана Ћерамилац