Back

ⓘ Извршна агенција за истраживање и одржавање реке Дунав
                                     

ⓘ Извршна агенција за истраживање и одржавање реке Дунав

Извршна агенција за истраживање и одржавање реке Дунав извршна је агенција основана 1935. године у оквиру Министарства железница, пошта и телеграфа. Првобитно се звала Подунавска хидрографска служба. Седиште агенције је било у граду Лому, а потом је премештено у град Русе, у Бугарској.

Надлежности службе су везане за одржавање пловног пута, израду карата реке Дунав, спровођење хидрометеоролошких истраживања на бугарском делу реке.

                                     

1. Историја

Хидрографска служба Дунава основана је 1935. ради одржавања бугарског дела Дунава. Године 1949, након ратификације "Конвенције о режиму пловидбе Дунавом”, Дунавска хидрографска служба прешла је под надлежност Министарства одбране - Дунавске флоте.

Четири године касније служба је поново прешла у састав Министарства железница, пошта и телеграфа, а у граду Русе је основана канцеларија за навигациони пловни пут. Године 1955. организација је прешла у надлежност речне флоте Бугарске. Следеће године Савет министара је усвојио уредбу, којом је Уред за навигациони пловни пут реорганизован у Управу за одржавање слободне пловидбе и истраживање реке Дунав у належности Министарства саобраћаја, информационих технологија и комуникација.

У децембру 1999. године управа је трансформисана у Извршну агенцију за истраживање и одржавање реке Дунав.

                                     

2. Функције

Функције агенције су:

  • Проучавање хидроморфолошких и хидролошких услова реке у бугарском делу, обрада података из студија и, на основу ње, издавање водича, навигационих мапа, планова, годишњака, референтних књига и других речних навигационих помагала за потребе Дунавске комисије и заједничке бугарско-румунске комисије;
  • Обезбеђивање сигурности пловидбе у заједничком бугарско-румунском делу реке;
  • Надгледање и одобравање положаја рударске опреме са циљем сигурности пловидбе и спречавање могућности ерозије обала и острва.
  • Проучавање и одобравање пројеката изградње хидротехничке и друге инфраструктуре дуж реке Дунав;
  • Обавештавање надлежних органа, министарстава и управа о предострожности у случају предвидиве опасности од поплаве, ерозија и других непогода;
  • Прикупљање и ширење информација о стању пловног и навигационог пута и хидрохидрометеоролошких услова;
                                     

3. Међународне активности

Агенција ради у сарадњи са управама унутрашњих пловних путева у другим државама дуж реке Дунав. Учествује у радионицама из области пловидбе и одржавања унутрашњих пловних путева и реализује пројекте у оквиру Дунавске стратегије ЕУ, бугарско-румунске комисије и Дунавске комисије.

                                     
  • само 17 m у близини реке Дунав код Прахова. Највеће језеро је Ђердапско 163 km² а најдужа река која пролази кроз Србију је Дунав 587, 35 km Северни
  • Комисије, 1922. године, почиње извештавање за реку Дунав У току Другог светског рата многе метеоролошке и хидролошке станице су престале са радом, сем
  • економско чвориште, у истраживању мреже за глобализацију и истраживање светских градова класификован је као глобални град света и друга је урбана привреда