Back

ⓘ Casus belli
                                     

ⓘ Casus belli

Casus belli је латински израз који у дословном преводу значи "догађај који узрукује рат”. Casus belli представља разлог због кога се објављује или води рат, повод, односно узрок, за објаву рата, разлог уласка неке државе у рат.

Casus belli стога не описује скуп околности које доводе до рата, него само последњи, одлучујучи разлог који агресорка/нападачка држава користи као објашњење, разлог за своју објаву рата. Casus belli је у највећем броју случајева легитиман и стварно постоји, док с друге стране понекад се спомињу и измишљени разлози за објаву рата. Пример тога јесте Нацистичка Немачка, која је искористила лажни повод за напад на Пољску, чиме је започео Други светски рат.

Израз је у широку употребу дошао у 17. и 18. веку. Данас, овај термин је готово изгубио своје правно значење и све се више користи у политичком смислу.

                                     
  • били изазвани и да зато није дошло до casus foederis - а Casus belli Списак латинских израза Rječnik casus foederis onlinerjecnik.com. Приступљено
  • fide - - bona fides - - bona vacantia - - cadit quaestio - - capital - - casus belli - - cause - - caveat - - caveat emptor - - certiorari - - ceteris paribus
  • повезана са историјом тадашње метрополе из које се владало Француском. Casus belli за напад на Алжир, била је увреда француског конзула, којег је деј
  • ширила идеологију оправданости ратовања и злочина, ослањајући се на casus belli ради прерасподеле кривице, наводно у интересу европског заједништва
  • Прагом смо се споразумели одмах, ако Карло остане y Мађарској, да је то casus belli Румунија је заузела исто гледиште, a Италија је изјавила да ће дејствовати