Back

ⓘ Коридор 11
                                     

ⓘ Коридор 11

Коридор 11 изводи се у складу са Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздзшног и интермодалног транспорта у Републици Србији у периоду од 2008. до 2015.године. Аутопут Е763 Београд-Јужни Јадран дужине 269 километара, представља вeзу између Србије и Црне Горе, а у ширем контексту повезује Румунију, Србију, Црну Гору и Италију. Коридор 11 повезаће све од Темишвара, преко Вршца, Београда, Чачка, Пожеге, Подгорице све до Бара одакле ће морским путем преко Јадрана бити повезан са Баријем у Италији.

                                     

1. Деонице аутопута Београд – Јужни Јадран:

 • Лучани - Пожега
 • Београд - Обреновац
 • Таково - Прељина
 • Пожега - Бољаре
 • Доњи Бањани - Бољковци
 • Пријевор - Лучани
 • Уб - Лајковац
 • Обреновац - Уб
 • Бољковци - Таково
 • Лајковац - Љиг Доњи Бањани
 • Прељина - Пријевор
                                     

2. Финансијe

 • За Деоницу Љиг – Прељина, вредност радова: 308 милиона евра кредит Републике Азербејџан
 • ЗА Деоница Деоницу Уб – Лајковац финансира се из буџета Републике Србије у износу од 73 милиона евра
 • Дужина трасе од Београда до границе са Црном Гором је 270 км.
                                     

3. Деоница Љиг-Прељинa

Деоница Љиг-Прељина,дужине 40.36 км,састоји се из три деонице Деоница Доњи Бањани - Бољковци - дужине 10.72 км Деоница Бољковци – Таково - дужине 12.57 км и Деоница Таково – Прељина - дужине 17.07 км

Грађевинска фирма Азвирт, из Азербејџана, је главни извођач радова на овом делу трасе. На траси се налази велики број објекатa, од којих су: 5 тунела:Голубацдужине 125м, Велики Кикдужине 200м, Савинацдужине 270м, Шаранидужине 885м, Брђани дужине 445 м 78 мостовских конструкција и надвожњака укупне површине од 60.000 м2. 40 регулација водотокова са делимичним измештањем корита река у дужини од 21.5 км, 46 потпорних зидова укупне дужине од око 6.1 км, 28 заштитних зидова од буке укупне дужине од око 7.3 км

Траса Љиг-Прељина је део аутопута Е – 763 је пројектована као брдско – долинска варијанта. Предвиђена изградња две петље Таково и Прељина,као и три одмаралишта током пута.

Пројектну документацију израдили су Саобраћајни институт ЦИП и Институт за путеве Србије. Уговором о кредиту предвиђено је да азербејџанска фирма буде носилац посла, док ће домаћа оператива бити ангажована у физичкој реализацији посла у односу од минимум 49% од укупне уговорене вредности радовa.

Уговорени радови су "суштински завршени" у року, 25.10.2016. Деоница у дужини од 40.36 км је пуштена у саобраћaj 07.11.2016.                                     

4. Деоницa Уб-Лајковац

На деоници аутопута Е 763 од Уба до Лајковца у укупној дужини од 12.5 км радови се изводе дуж читаве трасе, пројектоване као брдско – долинска варијанта. Извођач радова: Конзорцијум домаћих предузећа а.д. "Путеви Ужице" и ГП "Планум" а.д. На траси је изграђено: 13 мостовских конструкција у дужини од 2.100 м, саобраћајне петље код Лајковца са прилазним саобраћајницама дужине око 9 км, укупно 11 регулација водотокова укупне дужине 5.5 км, 6 надвожњака и 4 вијадукта.

Радови су завршени 30.11.2014.

Из техничких разлога деоница не може бити пуштена у саобраћај.

                                     

5. Деоница Обреновац-Уб

Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" За деоницу Обреновац – Уб, дужине 26.23 км уговор за изградњу је потписан са представницима компаније "Shandong Hi-speed Group". Очекивани рок завршетка радова: прва половина 2019. године. На овој деоници предвиђена је изградњa 14 мостовских конструкција и петље Уб. Предвиђено је измештање 11 локалних путева, изградња 16 цевастих и кутијастих пропуста, као и изградња 8 потпорних зидова у које се уграђује око 4.000 м3 бетона. Такође се планира измештање и регулација 17 постојећих речних водотокова на великом делу трасе.

Поред претходног на траси ове деонице аутопута пројектовани су зидови за заштиту од буке и једно одмориште.

                                     

6. Деоница Лајковац-Љиг

Инвеститор: ЈП "Путеви Србије"

За деоницу Лајковац – Љиг, дужине 24 километара, уговор за изградњу је потписан са представницима компаније "Shandong Hi-speed Group". На овој деоници предвиђена је изградња 16 мостовских констртукција и изградња петље Љиг. Пројектом је предвиђена изградња тунела "Бранчићи" укупне дужине око 990 м. На траси предметне деонице предвиђено је измештање 10 локалних путева, изградња 24 цевастих и кутијастих пропуста, као и изградња 8 потпорних зидова у које се уграђује око 4.000 м3 бетона. Врши се измештање и регулација 8 постојећих речних водотокова на великом делу трасе.

Поред претходног на траси ове деонице аутопута пројектовани су зидови за заштиту од буке и једно одмориште.

                                     

7. Деоница БеоградСурчин-Обреновац

Инвеститор: ЈП "Путеви Србије"

За деоницу Београд Сурчин – Обреновац, дужине 17.58 км, уговор за изградњу је потписан са представницима компаније "China Communication Construction Company CCCC". Надзор на тој деоници пута врши: Институт за путеве.

Ова деоница отворена је 17. децембра 2019. године.

                                     
 • се у више успјешних војних акција, од којих је најпознатија Операција Коридор Од 1999. до 2002. био је начелник Обавјештајно - безбједносној служби Републике
 • Овај коридор је носио званичну ознаку Xa и спајао се са делом северно - јужног коридора пута Е75 са ознаком Xb. Првенство у грађењу је имао коридор са правцем
 • морају имати јаке ноге и јак врат. Талонер енгл. Hooker убацује лопту у коридор приликом аута, а приликом скрама ногом се бори за посед лопте. Скакачи
 • Алберта, смештен у централном делу географске регије Калгари - Едмонтон коридор Налази се у прелазној зони шумостепе јасике на обалама реке Ред Дир, у
 • батаљона ВП Ветерани и чланови УГ 1. 11 батаљон војне полиције код споменика погинулим саборцима Операција Коридор 1. крајишки корпус Војске Републике
 • у операцији Коридор у борбама око Бијелог Брда, Костреша и усташког упоришта Плехан у Дервенти, те код Јакеша и Шамца. Операција Коридор је окончана

Users also searched:

...