Back

ⓘ Награда "Стојан Новаковић"
Награда Стојан Новаковић
                                     

ⓘ Награда "Стојан Новаковић"

Редослад награђених од 1997. године:

 • 1997.

Светлана Вучковић, Корнелија Олар, Финка Пјевач, Мирјана Брковић и сарадници за књигу Библиотека Саве Текелије, Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1997 Љиљана Ковачевић за књигу Тезаурус за уређење простора: архитектура, грађевинарство, просторно планирање, урбанизам. Београд: Народна библиотека Србије, 1996.

 • 1998.

Добрило Аранитовић за књиге: Библиотекарство у Шапцу и Подрињу 1487-1997: библиографија. – Шабац: Народна библиотека "Жика Поповић”, 1997. Подрински часописи 1920-1970: библиографија. - Шабац: Народна библиотека "Жика Поповић”, 1997.

 • 1999.

Марија Орбовић за књигу: Чачанско библиотекарство и издаваштво: библиографија 1833-1941. – Чачак: Градска библиотека, 1998.

 • 2000.

Вида Зеремски за књигу: Милан Коњовић: библиографија. - Сомбор: Галерија "Милан Коњовић”, 1999.

 • 2001.

Весна Жупан за књигу: Маркетинг у библиотекама. - Београд: Свет књиге, 2001.

 • 2002/2003

Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић за књигу: Менаџмент у библиотекама. - Београд: Г. Стокић Симончић: Ж. Вучковић, 2003.

 • 2004/2005.

Александра Вранеш за књигу: Високошколске библиотеке. - Београд: Универзитетска библиотека "Светозар Марковић”, 2004

 • 2006.

Душан Панковић за књигу: Српске библиографије 1851- 1879. Том 1. - Нови Сад: Матица српска, 2006.

 • 2007.

Дејан Вукићевић за књигу: Дело: 1955-1992: библиографија. - Београд: Институт за књижевност и уметност: Народна библиотека Србије ; Нови Сад: Матица српска, 2007.

 • 2008.

Видосава Голубовић и Ирина Суботић за књигу: Зенит: 1921-1926. - Фототипско изд. - Београд: Народна библиотека Србије: Институт за књижевност и уметност ; Загреб: Културно умјетничко друштво "Просвјета”, 2008.

 • 2009.

Добрило Аранитовић за књигу: Библиотека као огледало васељене: огледи из савремене руске науке о библиотекарству. - Београд: Службени гласник, Инђија: Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић”, 2009.

 • 2010.

Јасна Карталовић и Светлана Вучковић за књигу: Огласи Библиотеке Матице српске: 1803-1867. - Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2010.

 • 2011.

Димитрије Богдановић, Љубица Штављанин-Ђорђевић, Биљана Јовановић-Стипчевић, Љупка Васиљев, Луција Цернић, Мирослава Гроздановић-Пајић за књигу: Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани. Књ. 1. - Београд: Народна библиотека Србије, 2011.

 • 2012.

Љиљана Клевернић, Ката Мирић, Меланија Блашковић, Весна Укропина, Даниела Кермеци, Слађана Субашић, Марија Ваш за књигу: Библиографија Иве Андрића: 1911-2011. - Београд: Задужбина Иве Андрића: САНУ ; Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2012.

 • 2013.

Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић за књигу: Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства. - Панчево: Градска библиотека ; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета, 2012. Добрило Аранитовић за књиге: Његош и позориште: прилог библиографији радова: 1884-2011. - Шабац: Шабачко позориште: Алтера, 2012. Библиографија часописа Мисао: 1919-1937. - Нови Сад: Матица српска ; Београд: Службени гласник, 2012. Библиографија часописа Филозофски преглед 1953-1958, Филозофија 1957-1973, Часопис Српског филозофског друштва "Theoria” 1975-2008. - Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2012.

 • 2014.

Дејан Вукићевић за књигу: Библиографија српских енциклопедија и лексикона. - Београд: Завод за уџбенике, 2014.

 • 2015/2016.

Љиљана Ковачевић и Добрила Бегенишић за књигу: Речник библиотекарства и информационих наука: немачко-српски/српско-немачки. - Београд: Народна библиотека Србије, 2015.

 • 2017.

др Бранка Драгосавац за књигу Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918.

 • 2018.

др Драгана Милуновић за књигу Текст у говор

 • 2019.

МА Ана Савић и Светлана Јанчић за књигу Каталогизација монографских извора