Back

ⓘ Хронологија ФНРЈ и КПЈ август 1946.
                                     

ⓘ Хронологија ФНРЈ и КПЈ август 1946.

Хронолошки преглед важнијих догађаја везаних за друштвено-политичка дешавања у Демократској Федеративној Југославији и деловање Комунистичке партије Југославије, као и општа политичка, друштвена, спортска и културна дешавања која су се догодила у току августа месеца 1946. године.

  • Сабор НР Хрватске донео Закон о Уставотворном сабору НР Хрватске и Закон о избору народних заступника за Уставотворни сабор НР Хрватске.
                                     
  • Одлуком ЦК КПЈ реорганизован је и Обласни комитет КПЈ за Санџак, који је био издвојен из ПК КПЈ за Црну Гору и повезан директно са ЦК КПЈ Велимир је
  • комитета КПЈ за Косово и Метохију одвоји од Покрајинског комитета КПЈ за Црну Гору, Боку и Санџак и повеже директно са Централним комитетом КПЈ На крају
  • Друго заседање АВНОЈ - а, Вишки споразум, Привремена влада ДФЈ и Хронологија ДФЈ и КПЈ 1945. Демократска Федеративна Југославија је реконституисана на
  • Морган, амерички биолог и генетичар. 1866. 21. децембар - Џорџ Смит Патон, амерички генерал. 1885. Хронологија ДФЈ и КПЈ 1945. Физика - Волфганг
  • члан Окружног комитета КПЈ за Цетиње радио је на стварању и јачању партијских организација. Детаљније: Шпански грађански рат и Југословенски Шпанци У
  • Југославије Ђуро Салај чланови ЦК КПЈ и Владе ФНРЈ Родољуб Чолаковић, Добривоје Радосављевић, Осман Карабеговић и Божидар Масларић начелник Генералштаба
  • 1962, стр. 239. Ravlić 1974, стр. 141 142. Хронологија ослободилачке борбе 1964, стр. 44 45. Хронологија СКЈ 1980, стр. 24. Ravlić 1974, стр. 142 143

Users also searched:

...