Back

ⓘ Награда „Јанко Шафарик”
                                     

ⓘ Награда "Јанко Шафарик”

Национална награда "Јанко Шафарик” додељује се појединцима за укупан допринос развоју библиотечко-информационе делатности и културе у Републици Србији.

                                     

1. О награди

На Дан Народне библиотеке Србије, 28. фебруара, додељује се награда Јанко Шафарик. Народна библиотека Србије сваке године упућује јавни позив за доделу Националне награде из области библиотечко-информационе делатности и културе са подручја Републике Србије за доделу Националне награде из области библиотекарства. Национална награда "Јанко Шафарик" додељује се за укупан допринос развоју библиотечко-информационе делатности Републике Србије. Право да буду предложени имају појединци из библиотечко-информационе делатности без обзира да ли су већ добили или су кандидати за неку другу награду библиотечко-информационој делатности и култури Републике Србије. Награда се додељује од 2014. године.

                                     

1.1. О награди Предлози за доделу награде

 • Благовремен,
 • Документован документацијом којом се доказују наводи из предлога и биографијом појединаца који се предлаже.
 • Образложен,

Библиотека додељује награду са циљем да допринесе унапређењу статуса библиотекара и библиотека, да афирмише примену савремених технологија и вештина у библиотечко-информационој делатности. Награда се састоји од новчане награде и повеље коју потписују управник Библиотеке и председник Жирија за доделу награде. Висину износа новчане награде утврђује Управни одбор Библиотеке.

                                     

2. Критеријуми за доделу Националне награде "Јанко Шафарик”

 • Број и значај реализованих пројеката у библиотечко-информационој делатности,
 • Континуитет у унапређивању библиотечко-информационој делатности,
 • Унапређивање услова, ресурса и резултата рада установе.
 • Допринос на стручним и руководећим пословима и резултати рада у библиотечко-информационој делатности,
 • Увођење технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информационој делатности,

Одлуку о додели награде доноси жири за доделу награде. Он се састоји од 5 члана. Чланове жирија именује управник Библиотеке на годину дана.

                                     

3. Добитници награде

Народна библиотека Србије додељује од 2014. године националну награду "Јанко Шафарик" за укупан допринос библиотекарству. Досадашњи добитници Националне награде "Јанко Шафарик” су:

                                     
 • да је планина Рудник била дом већег римског насеља. На том месту је Јанко Шафарик 1865. године покренуо прва позната археолошка ископавања у Србији. Поред
 • историчар бугарског порекла. Бедрих Хрозни, чешки археолог и лингвиста. Јанко Шафарик српски лекар, нумизматичар, музеолог и библиотекар. Шен Ко, кинески
 • Успоставио Национални дан књиге. Утемељио Националну награду у области библиотекарства Јанко Шафарик основао Фондацију Народне библиотеке Србије и иницирао
 • приписује се утицају његових тадашњих покровитеља, Ђуре Даничића и Јанка Шафарика који су рано препознали Новаковићеве потенцијале. Током наредних година
 • Петар Чортановић 1800 - 1868 сликар. Радио иконостасе и портрете. Др Јанко Шафарик 1812 - 1876 лекар, научни радник. Милан Шевић 1856 - 1937 педагог
 • руководиоци Народне библиотеке у Београду : Филип Николић, Ђура Даничић, Јанко Шафарик Београд. стр. 262 - 270. Историјске новине, Г. Милош Зечевић управник
 • хроника објављено 1828. на пољском, са чешког га превео на српски Јанко Шафарик и штампана је 1865. у Београду. Поново је штампана на српском 1959

Users also searched:

...