Back

ⓘ Дезинфекција воде
                                     

ⓘ Дезинфекција воде

Дезинфекција воде је један од поступака у кондиционирању воде за пиће који има за циљ елиминацију, деактивацију или убијање патогених микроорганизама. Микроорганизми се уништавају или деактивирају применом физичких и хемијских посупака, који заустављајући њихов раст и размножавање. Уколико се патогени микроорганизми не уклоне из воде за пиће, они код људи и животиња могу узроковати многе болести, често и епидемијског карактера.

                                     

1. Опште информације

Помоћу физичко-хемијских метода из воде је могуће уклонити скоро све суспендоване материје, као и 90 - 95% бактерија. Међутим, за уништење преосталог дела бактерија, потребно је воду за пиће пре употребе још и дезинфиковати.

Дезинфекција воде може се постићи физичким или хемијским дезинфекцијским средствима. Њихова примена има за циљ уклањања органске контаминаната из воде који служе као храна или склониште за микроорганизме, бактерија, вируса и протозоа у циљу спречавања преноса болести путем воде. Осим ових микроорганизама дезинфекцијом треба унштити и друге живе организме и алге, чије би присуство у пречишћеној води утицало негативно на квалитет воде у водоводној мрежи.

Примењена дезинфекциона средства морају имати резидуални ефекат, што значи да остају активна у води и извесно време након дезинфекције како би се спречио, накнадни раст патогеног микроорганизма у системима за водоснабдевање, што би довело до накнадне контаминације, у случају пуцање цевовода, поправке на објектима система, привлачење загађења и сл.

                                     

2. Поступак

Дезинфекцијом воде постиже се разарање ћелијских зидова микроорганизама или променама у пропустљивости ћелије, промене у структури протоплазме или активностима ћелијских ензима услед структурних промена у самим ензимима. Ови поремећаји у структури и активностима ћелија микроорганизама резултују поремећајем у њиховом размножавању, и на тај начин масовно доводе до њихвог одумирања.

Поред директног дејства на структуру микроорганизама, оксидирајућа дезинфекциона средства уништавају и органске материје у води, и тиме изазивају недостатак хранљивих састојака, неопходних за живот микроорганизама.

                                     

3. Хемијска дезинфекциона средства

Дезинфекција се постиже деловањем одређене концентрације дезинфекционог средства по укупној запремини воде током времена контакта. Најчешће примењивана дезинфекциона средства су: хлор, хлор-диоксид и озон. На потребну концентрацију дезинфекционог средства и време контакта са водом утиче:

 • врста дезинфекционог средства,
 • врста микоорганизама,
 • хемијски карактер и температура воде која се дезинфикује.
                                     

3.1. Хемијска дезинфекциона средства Хлор

Једно од најчешће примењиваних средстава за дезинфекцију воде је хлор. Осим што делује бактериолошки, хлор делује и оксидационо, јер уклања непријатан мирис и укус. Хлор се примењује у облику:

 • раствора натријум-хипохлорита - жавелова вода.
 • концентрованог расрвора хипохлорасте киселине, која се производи растварањем гасовитог хлора у води,

Услови оптималног дејства хлора су:

 • концентрација укупног резидуала слободни хлор и хлорамински резидуал 0.8 - 1.0 mg/l.
 • концентрација слободног резидуала у води 0.2 - 0.4 mg/l

Ово важи за случај када је pH вредност воде у области 6 - 8, јер пораст pH вредности преко 8 значајно умањује садржај хипохлорасте киселине а тиме и ефекат дезинфекције хлором.

                                     

3.2. Хемијска дезинфекциона средства Хлор диоксид

Како при порасту pH вредности воде хлор-диоксид, за разлику од хлора, задржава ефикасност дезинфекције за бактерије, примењује код веће pH вредности од 7 и у концентрацијама до 1 mg/l, хлор-диоксид који је ефикасан у истом степену као и хлор.

Уобичајне дозе хлор-диоксида од 0.2 - 1 mg/l ефикасне су у елиминацији вируса, уз време контакта од 5 минута, за разлику од хлора, код кога је потребно време контакта за елиминацију вируса око 120 минута.

                                     

3.3. Хемијска дезинфекциона средства Озон

Примена озона О3 као дезинфекционог средства заснива с е на чињеници да је његово дејство јаче од хлора и хлор-диоксида.

Дејство озона се заснива на оксидацији протоплазме ћелије, под условом да је за дезинфекционо дејство озона постигнута одређене критичне концентрације у води, и њено одржавање одређено време. Та концентрација износи 0.4 mg/l, уз потребно време контакта од 4 до 6 минута.

                                     

4. Физичка дезинфекциона средства

Ултарљубичасти зраци

Примена ултарљубичастих зрака постала је уобичајни физичка метода микробиолошког третман воде због своје економичан и чињенице да представља еколошки чист начин стерилизације воде.

Ултраљубичасти зраци денатурацијом беланчевина уништавају микроорганизме. Користећи ову особину УВ зрака стерилизатори успешно инактивирају бактерије, вирусе, плесни, гљивице и споре бактерија у води, чиме се добија стерилна вода.

Принцип рада уређаја се заснива на проласку ултраљубичастих зрака, кроз слој воде у проточном систему, како би се применом енергије од 30 mWs/cm 2 елиминисало готово 99% свих уобичајних врста бактерија.

                                     
 • импровизирана направа за стерилизацију, дезинфекцију и дезинсекцију одјеће. Ради на принципу Коховог лонца. Загријавањем воде на 100 C, врела водена пара струји
 • Јужноморавског система водоснабдевања. Сем дезинфекције не постоји други третман воде са овог врела пре употребе. Количина воде која се експлоатише и Мокрањачког
 • загађују отпадне воде или утичу на органолептичка својства пијаће воде укус и мирис Аерација се примењује како у обради отпадних вода тако и у обради
 • посебна изолација изолација није потребна. Текућа дезинфекција обухвата гној из улцерације. Завршна дезинфекција није потребна. обољење и смрт од туларемије
 • може се разређивати с водом у односу 1: 4 за ретку смесу до 1: 2 за густу смесу. Складишти се тако да се у посуду улије мало воде да прекрије површину да
 • farmaceutskoj i prehrambenoj industriji kao sirovina za sintezu, sredstvo za dezinfekciju zaštitno sredstvo, sredstvo za redukciju i sredstvo za očvršćvanje.
 • kanalizacije i izvora pitke vode London Nakon toga je John Snow je počeo da primjenjuje filtera za prečišćavanje pitke vode Za dezinfekciju je Snow počeo primjenjivati
 • Klasifikacija voda je postupak kojim se prema odredenim propisanim kriterijumima a na osnovu stepena zagadenosti i namene, voda razvrstava u četiri klase
 • Definisana dnevna doza, farmakološki termin Dihlorodifenildihloroetan, proizvod DDT degradacije Dezinfekcija dezinsekcije i deratizacija, medicinski termin

Users also searched:

...