Back

ⓘ Категорија:Агресија
                                               

Hipoteza muškarca ratnika

Hipoteza muškarca ratnika) je hipoteza evolutivne psihologije koju je postavio profesor Mark van Vugt i tvrdi da su ljudsku psihologiju obikovli takmičenje i sukobi. Evolutivna istorija koalicione agresije medu grupama muškaraca je mogla imati za posledicu da različiti polovi drugačije percipiraju članove drugih grupa, stvarajući drugačije ponašanje prema pripadnicima svoje grupe a drugačije prema ljudima koji ne pripadaju datoj grupi. Prema ovoj hipotezi sukobi sa drugim grupama, za muškarce predstavljaju priliku da steknu pristup partnerkama za parenje, teritoriji i priliku da povećaju s ...