Back

ⓘ Феро-нитрат
Феро-нитрат
                                     

ⓘ Феро-нитрат

ГвожђеII нитрат постаје нестабилан на температурама нешто изнад собне температуре и разлаже се на гвожђеIIIоксид, азотни оксид и азотни диоксид.

2 F e N O 3 2 → F e 2 O 3 + N O 2 + N O {\displaystyle {\rm {2\ FeNO_{3}_{2}\rightarrow Fe_{2}O_{3}+NO_{2}+NO}}}
                                     

1. Добијање

Нитрирање

ГвожђеIIнитрат се може добити потапањем гвожђа у раствор разблажене хладне азотне киселине HNО 3.

3 F e + 8 H N O 3 → 3 F e N O 3 2 + 2 N O 2 + 4 H 2 O {\displaystyle {\rm {3\ Fe+8\ HNO_{3}\rightarrow 3\ FeNO_{3}_{2}+2\ NO_{2}+4\ H_{2}O}}}

Поред азот диоксида, може се формирати и амонијум нитрат NH 4 NО 3. Такође постоји ризик да азотна киселина оксидује гвожђе до тровалентног гвожђа, стварајући уместо тога гвожђе III нитрат Fe 2.

F e S O 4 + P b N O 3 2 → P b S O 4 + F e N O 3 2 {\displaystyle {\rm {FeSO_{4}+PbNO_{3}_{2}\rightarrow PbSO_{4}+FeNO_{3}_{2}}}}

или гвожђеIIхлорид FeCl 2 и сребрo-нитрат АgNО 3.

F e C l 2 + 2 A g N O 3 → 2 A g C l + F e N O 3 2 {\displaystyle {\rm {FeCl_{2}+2\ AgNO_{3}\rightarrow 2\ AgCl+FeNO_{3}_{2}}}}
                                     

2. Употреба

 • ГвожђеIIнитрат се користи за филтрирање водоник-сулфида и меркаптана из природног гаса. Методом се производи чистији гас него код Kлаусов-овог процеса, али има недостатак што остатак производа постаје гвожђе сулфид FeS, а не чисти сумпор.
F e N O 3 2 + H 2 S → F e S + 2 H N O 3 {\displaystyle {\rm {FeNO_{3}_{2}+H_{2}S\rightarrow FeS+2\ HNO_{3}}}} F e N O 3 2 + C 2 H 5 S H → F e S + H N O 3 + C H 3 N O 2 + C H 2 O {\displaystyle {\rm {FeNO_{3}_{2}+C_{2}H_{5}SH\rightarrow FeS+HNO_{3}+CH_{3}NO_{2}+CH_{2}O}}}
 • Супстанца се такође користи као редукционо средство у процесу вађења плутонијума из истрошеног нуклеарног горива. У процесу се редукује Pu 4+ до Pu 3+ и гради се плутонијум-нитрат, док се 2/3 гвожђа оксидује из Fе 2+ у Fe 3+ и формира се Fе 3 O 4.
2 P u O 2 + 3 F e N O 3 2 → 2 P u N O 3 + F e 3 O 4 {\displaystyle {\rm {2\ PuO_{2}+3\ FeNO_{3}_{2}\rightarrow 2\ PuNO_{3}_{3}+Fe_{3}O_{4}}}} Плутонијум-нитрат је растворљив у води и због тога се чисти плутонијум може обновити електролизом.
 • Мешавина гвожђаII нитрата и мангана ствара веома моћно гориво. Када таква смеша сагорева, лако може да достигне температуру до 10000 °C при чему се стварају гвожђе и манган оксид Mn 3 O 4.
2 F e N O 3 2 + 3 M n → 2 F e + M n 3 O 4 + 2 N O {\displaystyle {\rm {2\ FeNO_{3}_{2}+3\ Mn\rightarrow 2\ Fe+Mn_{3}O_{4}+2\ NO}}}
                                     
 • Gvožde III nitrat feri nitrat je hemijsko jedinjenje sa formulom Fe NO3 3. Pošto je on delikvescentan tj. topljiv, on se obično koristi u nonahidratnom
 • гвожђевите бактерије оксидишу соли гвожђа и налазе се у водама богатим феро - једињењима сумпорне бактерије оксидишу водоник - сулфид до сумпора који се
 • со. ферисулфат је со у виду белих кристала. При загревању се распада на фери - оксид и сумпор - триоксид. Ова реакција се некада користила за прављење пушљиве
 • analit. Srebro hlorid se filtrira, i preostali srebro nitrat se titriše amonijum tiocijanatom, sa feri amonijum sulfatom kao indikatorom koji formira krvavo - crveni
 • Хемијско IUPAC име му је гвожђе II, III оксид, а уобичајен хемијски назив је феро - фери оксид. Формула магнетита може се написати и као FeO Fe2O3, чији један
 • амонијум - нитрат 90 угљену прашину 7 карбоксиметил - целулозу 1 и дизел - гориво 2 или експлозивна смеса која садржи амонијум - нитрат 87, 9
 • Fe 5Si8O22 OH 2 Актинолит се налази између тремолита богат магнезијумом и феро - актинолит амфибола. Обично се јавља у метаморфним стенама као што су контактно
 • хемијским једињењима је гвожђе најчешће двовалентно или тровалентно феро - и фери - једињења Гвожђе формира једињења у којима има оксидационе бројеве