Back

ⓘ Утврђивање очинства
                                     

ⓘ Утврђивање очинства

Утврђивање очинства је утврђивање оца детета на основу правне претпоставке о очинству мужа мајке детета, која ће биће потврђена и чињеницом његовог биолошког очинства, јер је брак потпуна животна – а тиме и сексуална – заједница мушкарца и жене. Да се, нешто што се најчешће или редовно дешава у животу не би утврђивало у сваком поједином случају. Како би се у бројним случајевима, избегла техника правне претпоставке, судску праксу треба учинити таквом да се утврђивање брачног очинства мора заснивати на једноставнијем, поузданијем и ефикаснијем начину какав је генетички тест

                                     

1. Значај

Утврђивање очинства је ништа друго до поступак оспоравања брачног очинства, јер има за циљ утврђивање материјалне истине о пореклу детета од оца и, према томе, усклађивање правног с фактичким стањем.

                                     

2. Ко покреће доказивање?

Према позитивном породичном праву већине земаља тужбу за оспоравање брачног очинства могу подићи:

 • Мајка детета - ако оспорава истинитост претпоставке да је њен муж отац детета које је она родила у браку или у року од 300 дана од дана престанка брака смрћу њеног мужа. Рок за тужбу мајке детета износи годину дана од дана сазнања да њен муж није отац детета, а тужба се може поднети најкасније у року од 10 година од рођења детета.
 • Мушкарац који тврди да је отац детета - има право да оспори претпоставку о брачном очинству детета. Међутим, не може сваки мушкарац који себе сматра биолошким оцем детета рођеног у браку оспорити очинство мужа мајке. Право на тужбу има само онај мушкарац који истом тужбом тражи и утврђивање сопственог очинства. Рок за тужбу износи годину дана од дана сазнања.
 • Муж мајке - који је заинтересован да се утврди како он није биолошки отац детета које је у браку са њим родила његова супруга. Према српском праву, уместо мужа мајке који је лишен пословне способности, тужбу за оспоравање очинства може подићи његов старатељ уз одобрење органа старатељства.
 • Дете - ако оспорава да му је природни отац онај мушкарац који се по закону сматра његовим оцем, без обзира на рок.
                                     

3. Ограничења

Према позитивном породичном праву многих земаља оспоравање очинства није уопште дозвољено:

 • када је очинство утврђено правоснажном судском пресудом.
 • после смрти детета,
 • после усвојења детета,
                                     

4. Трошкови

Трошкови утврђивања очинства у Србији износе у просеку за:

 • оца и једно дете 25.000
 • налаз који важи на суду 5.000
 • свако додатно лице дете, мајка итд. 7.000

За пренатално утврђивање очинства цене не укључују узимају узимање узорка хориона, амниона или крви из пупчане врпце - ове узорке узима искључиво гинеколог и додатно се наплаћује.

                                     
 • знање и завидно теолошко образовање. То најбоље доказује композиција Очинства фреске Свете Тројице, а која је смјештена у самом своду олтара. С обзиром
 • znaju tu informaciju? Otkrivanje, ponekad, porodične tajne povezane sa očinstvom i usvajanjem. Genetičko testiranje je analiza hromozoma DNK i proteina
 • отац тек ако дете накнадно стекне брачни статус позакоњењем. Утврђивање ванбрачног очинства није било дозвољено према Српском грађанском законику након
 •   2017 - 11 - 01 Павле сасвим случајно одговара на позив из клинике за утврђивање очинства и постаје сумњичав. Марина је очајна због Арсине одлуке да оде са
 • Др Велимир Михајловић, Нови Сад, 2002 Дражетин је овде представљало очинство односно презиме, док га Милица Грковић Имена у Дечанским хрисовуљама
 • desetomesečni period osigurava da neće biti nikakvih problema oko utvrdivanja očinstva što bi moglo uticati na detetov društveni status i pravo nasledivanja

Users also searched:

...