Back

ⓘ Igra (aktivnost)
Igra (aktivnost)
                                     

ⓘ Igra (aktivnost)

Igra je opseg intrinzično motivisanih aktivnosti za rekreativno zadovoljstvo i uživanje. Igra se obično povezuje sa aktivnostima dečijeg i maloletničkog nivoa, mada igra se dešava u bilo kojoj životnoj fazi, a medu ostalim životinjama sa višim funkcijama, poput sisara.

Mnogi ugledni istraživači u oblasti psihologije, uključujući Melaniju Klajn, Žan Pijažea, Vilijama Džejmsa, Sigmunda Frojda, Karla Janga i Leva Vigotskog, gledali su na igru kao ograničenu na ljudsku vrstu, verujući da je igra važna za ljudski razvoj i koristili su različite istraživačke metode za dokazivanje svojih teorija.

Igra se često tumači kao neozbiljna; mada igrač može biti veoma usmeren na svoj cilj, posebno kada je igranje strukturirano i orijentisano na ciljeve, kao u takmičarskoj igri. Prema tome, igra se može kretati od opuštene, slobodne i spontane, preko neozbiljne do planirane ili čak kompulzivne. Igra nije samo zabavna aktivnost; ona ima potencijal da služi kao važno sredstvo u brojnim aspektima svakodnevnog života adolescenata, odraslih i kognitivno naprednih čoveku sličnih vrsta poput primata. Igra ne samo što promoviše i pomaže u fizičkom razviću kao što je koordinacija ruke i oka, već takode pomaže kognitivnom razvoju i socijalnim veštinama, pa čak može poslužiti i kao odskočna daska u svet integracije, što može biti vrlo stresan proces. Igra je nešto u čemu učestvuje većina dece, ali način na koji se igra izvršava je različit izmedu kultura i način na koji se deca upuštaju u igru, univerzalno varira.

                                     

1. Definicije

Seminalni tekst iz oblasti studija igre je knjiga Homo Ludens koja je prvi put objavljena 1944. godine, čemu je sledilo nekoliko izdanja, u kojoj Johan Hejzing definiše igru na sledeći način:

"Rezimirajući formalnu karakteristiku igre, mogli bismo je nazvati slobodnom aktivnošću koja prilično svesno stoji izvan običnog života kao "neozbiljna”, a istovremeno apsorbuje igrača intenzivno i potpuno. To je aktivnost nepovezana sa materijalnim interesom, i od nje se ne može dobiti profit. Ona se odvija unutar sopstvenih granica vremena i prostora prema fiksnim i uredenim pravilima. Ona promoviše formiranje društvenih grupacija koje imaju tendenciju da se okruže tajnošću i da prikrivanjem ili drugim sredstvima potenciraju razliku od uobičajenog sveta.”

Ova definicija igre kao konstituvno zasebne i nezavisne sfere ljudske aktivnosti ponekad se naziva pojmom igre "magičnog kruga”, frazom koja se takode pripisuje Hejzingu. Postoje mnoge druge definicije. Žan Pijaže je izjavio, "mnoge teorije igre izložene u prošlosti jasan su dokaz da je fenomen teško razumeti.”

Postoje višestruki aspekati igre na koje se ljudi usredsreduju pri njenom definisanju. Jedna definicija iz knjige Psihologije igre Suzan Milar navodi da je igra: "svaka svrsishodna mentalna ili fizička aktivnost koja se izvodi pojedinačno ili grupno u slobodno vreme ili na poslu radi uživanja, opuštanja i zadovoljstva u realnom vremenu ili dugoročnih potreba”. Ova definicija posebno naglašava uslove i koristi koje se mogu steći odredenim radnjama ili aktivnostima vezanim za igru. Druge definicije se usredsreduju na igru kao aktivnost koja mora slediti odredene karakteristike, uključujući spremnost na angažovanje, neizvesnost ishoda i produktivnost aktivnosti u društvu.

Još jedna definicija igre iz dvadeset prvog veka dolazi od Nacionalnog udruženja igrališta engl. National Playing Fields Association - NPFA. Definicija glasi: "igra je slobodno izabrano, lično usmereno, intrinzično motivirano ponašanje koje aktivno uključuje dete.” Ova se definicija u većoj meri stavlja fokus na dečiju slobodu izbora i ličnu motivaciju vezanu za neku aktivnost.

                                     

2. Spoljašnje veze

  • The Play Foundation
  • Brown, Stuart 2008 Why play is vital – no matter your age, TEDtalks, TED.com
  • The National Institute for Play
  • IPA World Home International Play Association: Promoting the Childs Right to Play
  • Creative Play