Back

ⓘ Јордана Марковић
Јордана Марковић
                                     

ⓘ Јордана Марковић

Основну школу завршила је у Великом Крчимиру, средњу у Нишу, а факултет у Скопљу 1976. Магистрирала је 1992 и докторирала 1996 на Филолошком факултету у Београду из области дијалектологије.

Као средњошколски професор радила је у Витини Косовској 1976–1978 и Кладову 1978–1988.

Од 1988. до пензионисања 2019 радила је на Филозофском факултету у Нишу, предмети: Дијалектологија, Старословенски језик, Ономастика српског језика, Дијалекатска лексикологија, Српски дијалекти у светлу језичке интерференције.

Помоћник је уредника часописа "Теме", члан уредништва часописа Исходишта, Балканске синтезе, Годишњака за српски језик и других.

Добитник је Сребрног знака Универзитета у Нишу за значајан допринос развоју универзитета 2015. и одликовања "Почетен знак на Ректора" Великтрновског универзитета "Св. св. Кирил и Методиј" из Бугарске 2019.

                                     

1. Научна делатност

Бави се дијалектологијом српског језика, дијалекатском лексикологијом, социолингвистиком, ономастиком.

Учествовала на око 70 научних скупова у земљи и иностранству.

Бави се и популаризацијом науке о народним говорима.

                                     

2. Монографске публикације

 • Говор Заплања, Српски дијалектолошки зборник 47, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2000, 307 стр.
 • Ткачка лексика југоисточне Србије, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 145 стр.
 • Јужноморавска повртарска лексика, Ниш: Филозофски факултет, 1997, 132 стр.
 • Говор Петровог Села код Кладова, Ниш: Филозофски факултет, 2004, 194 стр.
 • Са Т. Трајковић Жаргонизми јужне пруге, Ниш: Филозофски факултет, 2018.
                                     

3. Уџбеници

 • Са Надеждом Јовић Старословенски језик. Граматика, вежбања, текстови, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 197 стр.
 • Са Станишом Величковићем Интерпретације из књижевности I, Ниш 1999 и друга издања.
 • Са Недељком Богдановићем Практикум из дијалектологије, Ниш: Филозофски факултет, 2000, 226 стр.
                                     

4. Студије и чланци

 • Писани језик Заплањаца с почетка 20. века, у: Јордана Марковић ур., Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 53–61.
 • Фитоними као симболи у насловима песама, у: Зборник радова са Симпозијума о флори југоисточне Србије, Лесковац 1991, 245‒248.
 • Дисциплинарна истраживања после Белића, у: Јордана Марковић ур., Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 27–29.
 • Језичка средства за описивање телесне лепоте у српској народној књижевности, у: Красотата в културата на бьлгари и сьрби / Лепота у култури Бугара и Срба, Велико Тьрново: Универзитетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 34–49.
 • Микротопонимија Великог Крчимира, Зборник Филозофског факултета у Нишу, Серија српски језик и књижевност 2–3, Ниш: Филозофски факултет, 1991–1992, 59–74.
 • Мултикултуралност у жаргонизмима, у: Михај Миља Н. Радан ур., Исходишта 2, Темишвар: Савез Срба у Румунији: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 69–81.
 • Љубав и прељуба у говорима југоисточне Србије, у: Бојана Димитријевић ур., Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 21–34.
 • Статус опсцене лексике у жаргону, у: Јордана Марковић прир., Опсцена лексика у српском језику, Зборник радова са истоименог научног скупа, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 61–73.
 • Из повртарске лексике Заплања, у: III симпозијум о флори југоисточне Србије, Зборник радова 4, Фитолингвистика, Лесковац – Пирот 1993, 41–53. 14, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 157–164.
 • Српско–македонске лексичке паралеле на примеру назива за посуђе, у: Лексикологијата и лексикографијата – мостови мег’у јазиците, Зборник на трудови од научниот собир, Јазикот наш денешен, книга 25, Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков" – Скопје, 2016, 146–160.

Научна и стручна библиографија броји око 200 наслова у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.                                     
 • краљ Јордана Хусеин и вођа Палестинског ослободилачког покрета Јасер Арафат потписали су у Каиру споразум о окончању грађанског рата у Јордану 1990
 • је Миомир Стаменковић, а сценарио су написали Душан Перковић и Драган Марковић  УПОЗОРЕЊЕ: Следе детаљи заплета или комплетан опис филма Радња филма
 • Зоран Мандић Милан Маринковић Снежана Маринковић Војислав Марковић Мома Марковић Надежда Марковић Весна Мијачика Миливоје Миладиновић Радослав Миленковић
 • народни херој Албаније Јордан Мишовић - народни херој Албаније Коста Миличевић - сликар Милош Ђерђ Никола - писац Марковић Благоје В. Врака и Врачани
 • групе копнене војске. Окупљање је је одржано на територијама Египта и Јордана Од тог дана евакуисана војска која је избегла заробљавање приликом капитулације
 • Василије Марковић 1882 - 1920 Иван Р. Марковић 1982 Каменко М. Марковић 1950 Милутин Марковић 1908 - 1995 Миодраг Марковић 1962 Предраг Ј. Марковић 1965
 • Финске, Француске, Њемачке, Гане, Индије, Индонезије, Ирске, Италије, Јордана Кеније, Литваније, Луксумбурга, Малезије, Непала, Холандије, Новог Зеланда
 • композитор и вокални солиста, Владимир Ђурић, уредник Блица Слободан Марковић композитор и аранжер, Јовица Димитријевић, продуцент Београдског сајма
 • Александар Луковић Милан Маринковић Снежана Маринковић Војислав Марковић Мома Марковић Вукосава Мијатовић Теофановић Бранимир Мијушковић Олга Милуновић

Users also searched:

...