Back

ⓘ Аутохтоне врсте
Аутохтоне врсте
                                     

ⓘ Аутохтоне врсте

Аутохтоне врсте су врсте неког географског подручја прилагођене условима живота у том подручју. Углавном то су врсте чија је присутност у тој регији резултат искључиво природних процеса, без човекове интервенције.

Аутохтон αὐτόχθων, или латинизовано autochthonous долази из комбинације грчких речи αὐτός земља, у буквалном значењу "долази из другог подручја".

Појам аутохтоности је најважнији у биогеографији, која покушава да детерминише и опише распрострањеност врста.

Човековим директним или индиректним утицајем на екосистем аутохтоне врсте изложене су узнемиравању, сужава се њихов ареал, а увођењем нових биљних или животињских врста доводи се у питање и њихов опстанак. Због негативних трендова у природи загађивање, уништавање станишта итд. многе аутохтоне домаће врсте нестале су из природе, или су чак и изумрле.

Под одређеним условима неке аутохтоне врсте могу да постану инвазивне, те да се неконтролисано шире и тамо где их раније није било. Сваки природни организам за разлику од доместификованог организма има свој природни распон дистрибуције у ком се сматра домаћим. Када се врсте појаве ван свог аутохтоног ареала, то се најчешће дешава човековим директним деловањем ненамеран увоз семенским материјалом у пољопривреди итд., па се тада зову интродуковане врсте у регијама где нису домаће.

Аутохтоне врсте нису нужно ендемичне. У биологији и екологији ендемизам означава искључиво аутохтоност за биоту специфичног подручја. Појмови ендемично и аутохтоно не значе увек да је организам потекао из места на којем тренутно живи. Поједине врсте долазе из других подручја, те се путем изолације одвајају од матичне популације и временом постају ендемичне.

                                     
  • очувања и унапређења генофонда аутохтоне алохтоне и егзотне дендрофлоре, као и ретких, ендемичних и реликтних врста намењених научно - истраживачком
  • оаза Обреновца је Јозића Колиба у којој се узгајају многе аутохтоне и егзотичне биљне врсте али и резерват заштићених храстова лужњака, који одавно представљају
  • сеницом P. rubidiventris представљана као једна врста и смештана у род Parus. Аутохтона је врста западних Хималаја, широко је распрострањена и јавља
  • Жилавка је аутохтона сорта белог грожђа која потиче из Херцеговине. Укус вина које се прави од овог грожђа је киселкаст и подсећа на неке врсте коштуњавог
  • вредности и репрезентативних дендометријских карактеристика, заштите аутохтоне разноврсности и унапређења предеоних обележја у којима три храста лужњака
  • аутохтона врста водене корњаче на територији Србије. Ареал барске корњаче обухвата већи број држава у Европи, западној Азији и северној Африци. Врста
  • Lonicera ciliosa je vrsta biljke koja pripada rodu Lonicera orlovi nokti inače autohtona vrsta zapadnog dela Severne Amerike. Raste kao listopadni
  • тестери налик рогове који могу и стабла да пресеку. Већина врста антилопа су аутохтоне афричке врсте укупно их има 91 и сврстане су у око 30 родова. Класификација
  • Молика и муника су терцијерни реликти и ендемске врсте Балканског полуострва. Интересантне су и друге врсте борова, значајне због својих декоративних или
  • се бројне врсте узгајају или лове за прехрану. Бројне мање врсте првенствено оне из рода Corydoras, важне су у акваристици. Велики број врста из реда сомова

Users also searched:

...
...
...